In 1 dagdeel worden de gevolgen van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging besproken. Aedesleden ontvangen €50,- korting.*

Opleidingskosten
€ 395,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De gevolgen van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging

Na veel wikken en wegen, heeft ook de Eerste Kamer op 14 mei 2019 ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

De komende maanden zullen de details van de wet verder worden uitgewerkt. De wet heeft grote gevolgen voor de bouw: de bouwbesluittoets verdwijnt, de aansprakelijkheid in de bouw wijzigt, etc. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor de corporatie als opdrachtgever. In een dagdeel praten we u bij over deze gevolgen en weet u wat u moet doen om deze wet voor u een succes te maken.

De Wet kwaliteitsborging introduceert een nieuw stelsel in de bouw. In dat nieuwe stelsel gaan partijen zelf zorgdragen voor het voldoen aan de voorschriften en doet de gemeente een stap terug. Maar wat gaat dit nieuwe stelsel in de praktijk nu betekenen voor u als corporatie? Tijdens een interactieve sessie komen deze en andere vragen aan de orde.

Resultaat
Na het volgen van de workshop weet u:

 • Hoe de Wet kwaliteitsborging werkt en wat de rollen en taken in het nieuwe stelsel zijn
 • Wat de veranderingen in de aansprakelijkheidsverdeling in de bouw zijn en wat dit voor u als opdrachtgever betekent
 • Welke acties u nu al moet ondernemen om op 1 januari 2021 optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe stelsel
Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, managers vastgoed, beheer en onderhoud en andere personen die binnen de corporatie belast zijn met uitvoering van (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw.
De bijeenkomst is exclusief voor corporaties.

In 1 dagdeel worden de gevolgen van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging besproken. Aedesleden ontvangen €50,- korting.*

*Deze korting is al verrekend op de deelnameprijs

Doel van deze opleiding

Programma:
 • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien?
 • Wat is de planning en met welke bouwwerken wordt begonnen?
 • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
 • Welke taken heeft u als opdrachtgever in het nieuwe stelsel en welke taken heeft de aannemer?
 • Welke taken heeft de gemeente nog in het nieuwe stelsel
 • Wat is de impact van de stelselwijziging op uw organisatie?
 • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?

Tijdens de workshop wordt de stand van zaken toegelicht op basis van de laatst bekende informatie. U bent in de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen op dat wat u binnen uw eigen organisatie ter voorbereiding op het nieuwe stelsel kunt doen. Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

 • Wat wordt straks uw taak en hoe kunt u daar nu al op inspelen?
 • De relatie tussen Kwaliteitsborging en monumenten
 • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
 • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging
 • Handhaving en sancties – publiek en privaat – in het nieuwe stelsel

De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie.

 • Waarom een stelselwijziging?
 • Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor uw organisatie?
 • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
 • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
 • Gevolgklassen, instrumenten en kwaliteitsborging
 • Handhaving en sanctionering
 • Hoe gaat het in de praktijk werken: cases en voorbeelden?
 • Discussie