Met welke regelgeving moet je als verhuurder rekening mee houden bij herstructurering?

Opleidingskosten
€ 275,-

Omschrijving

Rechten en mogelijkheden bij herstructurering
Herstructurering: de grootschalige aanpak en vernieuwing van straten en wijken, waarbij de beëindiging van de huurovereenkomst noodzakelijk is. Waar moet je als verhuurder rekening mee houden? Op welk moment moet de huurovereenkomst opgezegd worden? Heeft een huurder recht op een (verhuiskosten)vergoeding of passende woonruimte? Wat is de status van een Sociaal Plan? Is tijdelijke verhuur van leegstaande woningen een optie? Na deze workshop ben je in staat een herstructureringsproject in goede banen te leiden.

Doelgroep en werkwijze
Verhuur- en vastgoedmedewerkers die betrokken zijn bij herstructureringsprojecten. Let op: Voordat je gaat deelnemen aan een workshop huurrecht moet je kunnen aantonen dat je op de hoogte bent van de theorie. Dit kan middels het bewijsstuk die je ontvangt na afronding van de e-learning huurrecht (gratis voor leden, € 15,- voor niet-leden) of een bewijsstuk van de training Huurrecht Introductie (niet ouder dan 2 jaar).

Doel van deze opleiding

Programma

  • Juridisch kader en begrippen renovatie, sloop/nieuwbouw, herstructurering
  • Beëindigen van de huurovereenkomst
  • Vervangende/passende woonruimte
  • (Verhuiskosten)vergoeding
  • Tijdelijke verhuur/Leegstandwet
  • Sociaal Plan
  • Wet op het overleg huurders verhuurder
  • Rechtspraak en praktijkvoorbeelden