Met welke regelgeving moet je als verhuurder rekening houden bij herstructurering?

Opleidingskosten
€ 275,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Herstructurering: de grootschalige aanpak en vernieuwing van straten en wijken, waarbij de beëindiging van de huurovereenkomst noodzakelijk is. Waar moet je als verhuurder rekening mee houden? Op welk moment moet de huurovereenkomst opgezegd worden? Heeft een huurder recht op een (verhuiskosten)vergoeding of passende woonruimte? Wat is de status van een Sociaal Plan? Is tijdelijke verhuur van leegstaande woningen een optie? Na deze workshop ben je in staat een herstructureringsproject in goede banen te leiden.

Doelgroep
Verhuur- en vastgoedmedewerkers die betrokken zijn bij herstructureringsprojecten.

Doel van deze opleiding

  • Juridisch kader en begrippen renovatie, sloop/nieuwbouw, herstructurering
  • Beëindigen van de huurovereenkomst
  • Vervangende/passende woonruimte
  • (Verhuiskosten)vergoeding
  • Tijdelijke verhuur/Leegstandwet
  • Sociaal Plan
  • Wet op het overleg huurders verhuurder
  • Rechtspraak en praktijkvoorbeelden

Werkwijze
Let op: Voordat je gaat deelnemen aan een workshop huurrecht moet je kunnen aantonen dat je op de hoogte bent van de theorie. Dit kan middels het bewijsstuk die je ontvangt na afronding van de e-learning huurrecht (gratis voor leden, € 15,- voor niet-leden) of een bewijsstuk van de training Huurrecht Introductie (niet ouder dan 2 jaar).