Krijg inzicht in de mogelijkheden en aandachtspunten van zonne-energiesystemen.

Opleidingskosten
€ 495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

In deze met DWA ontwikkelde 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op huurwoningen. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties en andere beheerders die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit.

Doelgroep
  • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en instellingen
  • VVE’s, beheerders en adviseur

Doel van deze opleiding

  • Overheidsbeleid met betrekking tot gebruik van zonne-energie
  • Typen en toepassingsmogelijkheden van zonne-energiesystemen
  • Aandachtspunten bij toepassing van zonne-energiesystemen bij nieuwbouw en bestaande bouw
  • Financiering en exploitatie van pv-systemen, rendementen en investeringskosten
  • Consequenties voor bewoners/huurders
  • Ontwikkeling plan van aanpak zonne-energie