Het werk van medewerkers Vastgoed en projectontwikkeling verschuift mogelijk naar assetmanager, bouwregisseur of accountmanager.

Wat gaat er veranderen?

Regie voeren, technologisch vernieuwen en draagvlak creëren
In 2025 is jouw rol als medewerker Vastgoed en projectontwikkeling mogelijk verschoven van medewerker projectadministratie, projectleider, medewerker bedrijfsbureau naar assetmanager, bouwregisseur of accountmanager.

Als medewerker Vastgoed en projectontwikkeling ontwikkel jij waarschijnlijk standaarden voor het ontwerpen en realiseren van woningen. Je werkt hiervoor samen met strategische partners. Jouw focus ligt voornamelijk op duurzame resultaten en leefbaarheid.

Jouw werkzaamheden vragen om algemene kennis over ketensamenwerking in het bouwproces en projectmanagement. Ook ontwikkel je algemene kennis van exploitatie van vastgoed en duurzaamheid.

Het automatiseren van administratieve en communicatieve bouwprocessen zorgt mogelijk voor minder vraag naar technisch ondersteunende werkzaamheden. De verwachting is dat er meer projectleiders en assetmanagers nodig zijn.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Samenwerken: regie op en communicatie met ketenpartners, specialisten, bouwen aan duurzame strategische samenwerkingsverbanden
  • Steeds meer gebruik maken van robots
  • Werken met het Bouw Informatie Model (BIM), ook op de bouwplaats
  • Digitaal met hologram projecten werken, zowel op kantoor als op de bouwplaats
  • Intensief samenwerken met ketenpartners in de cloud aan nieuwe produkten
  • Met leveranciers een partnerschap aan gaan gericht op het hele proces en op de kosten
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.