De veranderende huurder en samenstelling van doelgroepen binnen wijken beïnvloeden de dienstverlening van corporaties en stellen andere eisen aan medewerkers, systemen en organisatie. Wat is de visie van jouw corporatie op de maatschappelijke taak van de corporatie en hoe draag je deze uit naar je medewerkers?

Wat betekent dit voor mij?

De samenstelling van doelgroepen en veranderende huurders hebben impact op het werk van de corporatiemedewerkers. De service en dienstverlening veranderen door andere behoeften en belangen van bijvoorbeeld ouderen, statushouders, mensen met psychische problemen, verslaving of een beperking. Het ontwikkelen van een inclusief huurbeleid en de uitvoering hiervan hebben direct gevolgen voor de inrichting en de cultuur van de corporatie.

Kwetsbare doelgroepen in de wijk zijn nauwelijks betrokken in de bestaande huurdersvertegenwoordiging. De belangen van deze doelgroepen en kennis over wat er speelt in de wijk worden hierdoor onvoldoende betrokken in de bestaande overlegstructuren met de huurders. Het is essentieel dat in de wijk nieuwe overlegorganen worden geïnitieerd zodat ook de stem van deze huurders gehoord wordt.

De corporatiemedewerkers worden in de wijk steeds vaker geconfronteerd met schrijnende en/of schokkende zorgsituaties en grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan een schilder die signalen van mishandeling herkent of een projectleider die in de wijk geconfronteerd is met tien zeer boze, agressieve huurders. Dit doet wat met jouw medewerkers. Heb jij inzicht in wat de medewerkers meemaken in de wijk? En hoe zij hiermee omgaan? Het is belangrijk dat leidinggevenden hier regelmatig met medewerkers over praten, signalen van mentale problemen bij medewerkers herkennen en hier adequaat mee omgaan.

De diversiteit in doelgroepen in de wijk vraagt van bestuur en management na te denken over het beleid en de ruimte die medewerkers hebben om in de praktijk werkbare oplossingen te creëren. Het vraagt om een visie op de maatschappelijke taak en beleid waarin medewerkers binnen wet- en regelgeving maatwerkoplossingen kunnen uitwerken.

Tips:

  • Wees je bewust van de veranderende maatschappij, de veranderende huurder en wat dit betekent voor de corporatiemedewerkers.
  • Wees alert op zorgsignalen van medewerkers na situaties met huurders.
  • Evalueer de huurdersparticipatie en kijk of de participanten oog en oor hebben voor wat werkelijk plaatsvindt in de wijk.
  • Faciliteer kennis- en vaardigheidsontwikkeling voor medewerkers in hun omgang met de veranderende huurder.
  • Zorg als leidinggevende samen met HR dat het Arbobeleid om veilig en gezond te kunnen werken actueel is en dat protocollen bekend zijn en worden gebruikt.
In beeld

In deze video vertellen Touria Taalabi (projectconsulent bij Zayaz) Jop Voet (Wijkbeheerder bij Rochdale) en Marian van Dijck (verhuurconsulent bij Haag Wonen) over hun rol in contact met diverse huurders en wat dit voor hen betekent.

Veranderende huurder dame