De veranderende huurder beïnvloedt de dienstverlening van de corporatie en heeft invloed op de organisatie, systemen en medewerkers. Met de juiste tools voor huurders en medewerkers kun jij helpen. Ouderen, mensen met verward gedrag, laaggeletterden en arbeidsmigranten vragen om eenvoudig toegankelijke tools. De medewerkers van de corporatie hebben behoefte aan tools die informatie- en kennisdeling onderling en tussen verschillende partners in een wijk stimuleren.

Wat betekent dit voor mij?

De veranderde maatschappij en veranderende huurder hebben impact op jouw werk als corporatiemedewerker. De service en dienstverlening veranderen door andere behoeften en belangen van de nieuwe doelgroepen. Er is behoefte aan tools die aansluiten bij de behoeften van de nieuwe doelgroepen en die jou helpen je werk efficiënter uit te voeren.

De online en digitale interactie met de corporatie is niet altijd geschikt voor de nieuwe kwetsbare doelgroepen én is onvoldoende aangepast aan deze doelgroepen. Het nadenken over het toegankelijk maken van de dienstverlening voor alle doelgroepen is voor de nabije toekomst een belangrijke taak.

Voor de medewerkers van corporaties is samenwerken met collega’s intern en partners extern steeds belangrijker. Realtime informatie- en kennisdeling wordt nog belangrijker. De (ICT-)tools die je aanbiedt moeten aansluiten bij de behoefte van collega's om snel en continu op de hoogte te zijn van de laatste kennis en informatie en deze eenvoudig te kunnen overdragen naar collega’s en ketenpartners.

Tips:

  • Wees je bewust van de veranderende maatschappij, de veranderende huurder en wat dit betekent voor corporatiemedewerkers en de wensen voor tools.
  • Denk na hoe tools het beste aansluiten bij de behoeften van collega’s.
  • Denk na hoe je interne tools zo kunt ontwikkelen zodat ze de corporatiemedewerkers ondersteunen in hun dienstverlening.
  • Vraag collega’s van verschillende afdelingen hoe jij hen nog beter kunt ondersteunen.
In beeld

In deze video vertellen Touria Taalabi (projectconsulent bij Zayaz) Jop Voet (Wijkbeheerder bij Rochdale) en Marian van Dijck (verhuurconsulent bij Haag Wonen) over hun rol in contact met diverse huurders en wat dit voor hen betekent.

Veranderende huurder wandelend