De veranderende huurder, nieuwe doelgroepen en de veranderde maatschappij beïnvloeden de dienstverlening van de corporatie. Ouderen, mensen met verward gedrag, laaggeletterden en arbeidsmigranten vragen om een andere dienstverlening en service van de corporatie. Dit heeft impact op medewerkers, systemen en organisatie, en dus op jou als stafmedewerker.

Wat betekent dit voor mij?

De veranderde maatschappij en veranderende huurder beïnvloeden het werk van de corporatiemedewerkers. Nieuwe dienst- en serviceverlening ontstaan om aan te sluiten bij de behoeften en belangen van nieuwe doelgroepen. Het begeleiden van de organisatie, afdelingen en individuen in deze transitie vraagt van jou als stafmedewerker inzicht in de context waarin de medewerkers hun werk doen.

Doelgroepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen, verslaving of een beperking, laaggeletterden en arbeidsmigranten vragen om een andere manier van (digitale) schriftelijke communicatie. Hoe zorgen we ervoor dat onze huurders het beleid begrijpen en inzicht krijgen in hoe dit wordt toegepast? Ook als zij laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed begrijpen.

De online en schriftelijke communicatie van de corporatie met huurders sluit niet altijd aan bij de behoefte van deze doelgroepen én is vaak onvoldoende aangepast aan deze doelgroepen. Het nadenken over het toegankelijk maken van onze informatie en dienstverlening voor alle doelgroepen is een belangrijke taak voor de afdeling Communicatie.

Corporatiemedewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met schrijnende en/of schokkende zorgsituaties en grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schilder die signalen van mishandeling herkent of een projectleider die in de wijk is geconfronteerd met tien zeer boze, agressieve huurders.

De begeleiding van deze medewerkers is de verantwoordelijkheid van leidinggevenden, HR en Arbo. Als HR-medewerker en Arbo-medewerker krijg je steeds vaker te maken met medewerkers die nazorg nodig hebben en leidinggevenden die ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van hun medewerkers vanwege dergelijke complexe situaties.

Tips voor Stafmedewerkers:

  • Wees je bewust van de veranderende maatschappij, de veranderende huurder en wat dit betekent voor de corporatiemedewerkers.
  • Verdiep je in de huurders, de verdeling van doelgroepen in de wijken van de corporatie en de bijbehorende problemen.
  • Denk na over de toegankelijkheid van informatie voor de nieuwe doelgroepen.
  • Verkrijg inzicht in en voer de regie over de nazorg die plaatsvindt binnen de corporatie voor medewerkers die schokkende (zorg)situaties hebben meegemaakt.
  • Zorg als HR samen met leidinggevenden dat het Arbobeleid om veilig en gezond te kunnen werken actueel is en dat protocollen bekend zijn en worden gebruikt.