Jij bent het aanspreekpunt en de oren en ogen van de wijk! Jij signaleert als eerste dat er problemen ontstaan in de wijk. Jouw werk wordt complexer door de mix aan huurders en de toename van het aantal kwetsbare huurders in de wijk.

Wat betekent dit voor mij?

Als wijk- en gebiedsbeheerder sta je midden in de wijk. Jouw zichtbaarheid en toegankelijkheid voor iedere huurder is nu nog belangrijker. Jij ben het meest effectief als jij jouw manier van communicatie kunt aanpassen aan elke individuele huurder.

Je bent er ook voor de mensen die jou niet aanspreken. Jouw focus ligt daarom nog meer op het observeren en signaleren van sociale en maatschappelijke problemen van de huurders in jouw wijk. Je helpt, indien mogelijk, bij het oplossen ervan en je weet de juiste mensen in te zetten als jij de problemen niet kunt oplossen.

Als aanspreekpunt krijg je te maken met alle emoties en frustraties van huurders. Het omgaan met alle huurders, begrijpen van de individuele achtergrond en behoeften, en daarop actie ondernemen, vormen de essentie van jouw vak.

Tips in de omgang met huurders:

  • Ken je doelgroepen en verdiep je in de achtergronden.
  • Herken (zorg)signalen en neem actie wanneer jij dit nodig vindt.
  • Pas je manier van communiceren aan aan de individuele huurder.
  • Richt je niet alleen op de zichtbare huurder maar juist ook op hen die je nooit spreekt/ziet.
  • Zie de mens in de huurder.
  • Stel op tijd je grenzen bij agressie en ongewenst gedrag.

Er zijn veel trainingen waarin je leert gedrag te herkennen en om te gaan met verschillende doelgroepen.