Als medewerker Woningbeheer & onderhoud kom je in de persoonlijke omgeving van de huurder. Meer dan wie ook heb je te maken met het gedrag van de huurder én weet je wat er achter de voordeur gebeurt, ook bij de meer kwetsbare huurders.

Wat betekent dit voor mij?

Door de vele verschillende doelgroepen zijn de contacten met huurders gevarieerder en complexer. Het is zeer belangrijk dat je het gedrag van een huurder herkent en de achterliggende oorzaak hiervan begrijpt voordat je een woning binnenstapt. Je vooraf verdiepen in de situatie van de huurder en weten wat de reden van jouw komst is, kunnen hierbij helpen.

Besteed voordat je binnentreedt ruim de tijd aan contact leggen met de huurder. Leg uit waarvoor je komt en check of de huurder dit goed begrepen heeft. Zowel de huurder als jij moeten zich veilig voelen. En besluit ook om niet naar binnen te gaan als de situatie niet goed voelt.

Eenmaal achter de voordeur zie je de leefsituatie van de bewoner. Waarnemen en observeren van de situatie zijn hier belangrijke vaardigheden. Meld, als jij dit noodzakelijk vindt, altijd onveilige of onleefbare situaties bij collega’s die hulp kunnen inschakelen. En praat over huurderssituaties die je meemaakt met je leidinggevende, collega’s en/of HR. Het is niet goed om hiermee te blijven rondlopen.

Tips in de omgang met huurders:

  • Ken je doelgroep en verdiep je in de achtergrond van de bewoner.
  • Herken (zorg)signalen en neem actie wanneer jij dit noodzakelijk vindt.
  • Neem de tijd om contact te maken met de huurder.
  • Pas je manier van communiceren aan aan de huurder.
  • Zie de mens in de huurder.
  • Stel op tijd je grenzen bij agressie en ongewenst gedrag.

Er zijn veel trainingen waarin je leert gedrag te herkennen en om te gaan met verschillende doelgroepen.