Financiële taken zijn door het repeterende karakter zeer geschikt om te worden gedigitaliseerd. Ook het gebruik van data heeft een grote invloed op de werkzaamheden en toegevoegde waarde van de financiële afdeling.

Wat verandert er door digitalisering?
Repeterende, vaak voorkomende handelingen kunnen door de inzet van robotisering uit handen genomen worden van medewerkers. Robotisering is meer dan het automatiseren van een handeling. De robot kan verbanden leggen tussen verschillende systemen en daarmee menselijke handelingen met systemen sneller en nauwkeuriger uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat jij tijd overhoudt voor de interessante, meer complexe taken.

Big data, wat moet ik ermee?
De term big data wordt gebruikt als onderdelen van data, uit verschillende systemen, worden gecombineerd en gebruikt voor analyses.

Binnen elk bedrijf worden data geproduceerd. Bij corporaties moet je denken aan data zoals huurtarieven, looptijden contract, bouwjaar woning, leeftijd huurders maar ook mutaties, zoekhistorie op de website en social media-updates. Door data te combineren en te analyseren kunnen voorspellingen worden gedaan, bijvoorbeeld over onderhoud en daklekkages.

Big data als voorspeller is een belangrijk thema voor de komende jaren en zal veel invloed hebben op het werken op een financiële afdeling van een corporatie. De vraag naar kwalitatief goede digitale data neemt meer en meer toe.