Financiële taken zijn door het repeterende karakter zeer geschikt om te worden gedigitaliseerd. Ook het gebruik van data heeft een grote invloed op de werkzaamheden en toegevoegde waarde van de financiële afdeling.

Innovaties zoals robotics worden steeds meer ingezet om bedrijfs- en financiële processen te verbeteren. Factuurverwerking is of zal op korte termijn een volledig digitaal proces zijn. Dit neemt je veel werk uit handen. Met ‘een druk op de knop’ beschik je over de jaarrekening of een periodieke rapportage. Voor het maken van meerjarenprognoses zijn diverse softwaretools in de markt beschikbaar. Ben jij al thuis in deze digitale tools? Het werken met data neemt alleen maar toe. Op welke manier kun jij je werk versterken met data? Het aantal mensen direct werkzaam in vooral het uitvoerende deel van de financiële functie loopt snel terug. Wat betekent dit voor jou?

Van de financiële experts wordt steeds meer kennis verwacht op het gebied van digitalisering, data en informatievoorziening. Een opleiding kan je helpen hier beter in te worden. Herken je een van deze vragen? Bekijk dan het aanbod op deze pagina.

  • Hoe maak je goed gebruik van big en smart financiële data?
  • Hoe maak je een financiële prognose waar collega’s mee verder kunnen?
  • Hoe werk je veilig met huurdersinformatie?

Communicatie met huurders
Digitalisering van het financiële proces betekent dat de huurders ook veel digitaal doen. Sommige huurders gaat dit gemakkelijk af, anderen hebben ondersteuning nodig. Denk aan het geven van een uitleg met een filmpje. Wil je zelf zo’n filmpje leren maken? Of kun je dit samen doen met je collega (‘s) van Communicatie?

Big en smart data
Hoe kun je als financiële afdeling data gebruiken? De uitdaging is om data uit verschillende systemen te combineren en te gebruiken voor analyses. Denk aan data als huurtarieven, looptijden contract, bouwjaar woning, leeftijd huurders en mutaties. Met deze data kunnen voorspellingen worden gedaan, bijvoorbeeld over onderhoud, dak lekkages en doorstroom van huurders Big en smart data als voorspeller zullen veel invloed hebben op het werken op een financiële afdeling van een corporatie.

Weet jij wat voor jouw werk waardevolle data zijn? En welke vragen kan jij hiermee beantwoorden? Wat is er nodig om deze data te verkrijgen? En hoe zit het met de kwaliteit van de data? Dit betekent wat voor de werkprocessen in de corporatie. Samen met het MT en de betrokken medewerkers kun je de inrichting van de werkprocessen verbeteren om goede data te kunnen verkrijgen. Met een tool als Power BI kun je de data samenbrengen en visueel weergeven; hierdoor wordt de data ook begrijpelijker voor bijvoorbeeld het MT. Beheers jij al een BI tool?

Veilig digitaal werken
Je werkt met privacygevoelige huurdersinformatie. Je verzamelt inkomensgegevens, de gezinssamenstelling staat geregistreerd, medische urgentie is beschreven. Hoe werk je veilig met deze gegevens? Hoe veilig zijn mail en WhatsApp? Waar gebruik je deze tools wel en niet voor? Hoe ‘makkelijk’ is het om de veiligheid te kraken? Weet je hoe encyptie werkt?

Voorspellingen doen
De jaarrekening heb je inmiddels hopelijk met een druk op de knop. Misschien werk je met een continue planning, waardoor je voortdurend beschikt over de laatste gegevens. Jouw toegevoegde waarde zit minder in het maken van een jaarrekening en historische analyses, en meer op het maken van doorrekeningen, prognoses en het geven van beleidsadviezen. Je bent niet meer (alleen) bezig met het verklaren van historische analyses, maar je werkt scenario’s uit. Als we in de toekomst zoveel woningen willen neerzetten, wat betekent dit dan financieel voor ons? Hoe vertaal je data naar een advies voor bijvoorbeeld het MT?