Contacten met huurders vinden niet alleen meer via officiële kanalen plaats. Huurders uiten hun meningen ook via social media.

Werk wat binnen de corporatie aanzienlijk verandert door robotisering is dat van ondersteuning, ICT en administratie. Komen er in jouw werk veel repeterende handelingen voor, dan heeft automatisering veel invloed. Waar jij voorheen nog handmatig facturen controleerde en doorzette, kan dit hele proces van facturering inmiddels automatisch afgehandeld worden. Werk je binnen ICT, dan zie je dat systemen en applicaties in de afgelopen tijd flink zijn toegenomen. De kunst is om ze in samenhang te blijven zien en veilig werken te waarborgen.

Weet je dat er al 3D laserscanners bestaan waarmee gevels van woningen razendsnel en foutloos ingemeten kunnen worden? Gebeurt dit al in jouw corporatie? Het heeft op jouw functie misschien nog niet direct invloed, maar dit betekent dat corporaties inmiddels over allerhande data beschikken die een voorspellende waarde hebben. En dit heeft invloed op planning, communicatie en samenwerking met aannemers en leveranciers.

Misschien wordt jouw functie complexer door digitalisering: meer verschillende systemen, online afstemmen en communiceren. Veel administratief medewerkers zien hun werk veranderen. Je kunt meer kwaliteit leveren op andere gebieden. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Heb je een ICT functie dan herken je vast de sterkere focus op applicatiebeheer. Zijn er applicatiewijzigingen of wijzigingen van ERP, dan is regievoering nodig. Dit vraagt om meedenken over de wijze van informeren en opleiden van medewerkers die met de systemen, applicaties en wijzigingen moeten werken.

Opleidingen kunnen je helpen om je op deze veranderingen voor te bereiden. Of dat nu gaat om het zetten van een echt nieuwe loopbaanstap, of je voor jouw functie voorbereiden op veranderingen. Geldt een van onderstaande vragen voor jou? Bekijk dan ook het leeraanbod op deze pagina eens.

  • Doordat repeterende werkzaamheden verdwijnen krijg ik meer tijd voor onze medewerkers en klanten. Dat klinkt mooi, maar wat kan ik dan doen?
  • Ik werk in de ICT en ik merk dat ik steeds meer vragen van medewerkers krijg om iets uit te leggen op een bepaalde applicatie. Hoe doe ik dat goed?

Automatiseren van administratieve handelingen: wat blijft er over?
E-mails komen automatisch bij de persoon terecht die ze het beste kan beantwoorden. Het proces van factureren verloopt inmiddels automatisch. Maakt jouw organisatie gebruik van Robotic Process Automation (RPA)? Dit alles heeft grote invloed op je werk. En dan hoor je: “nu heb je meer tijd voor onze medewerkers en klanten”. Maar wat ga je dan doen? Hoe ga je die ruimte dan inrichten zodat je vanuit jouw werk waarde blijft toevoegen?

Applicatiebeheer en vraagbaak
Medewerkers werken met Microsoft365, data-tools, sociale media. Huurders hebben te maken met applicaties die de corporatie gebruikt voor communicatie. Hierdoor krijg je als ICT te maken met gebruikersvragen. Misschien ben jij de interne vraagbaak, of ondersteun je de key-users. Soms is er een functioneel beheerder die zorgt voor de technische ondersteuning voor medewerkers, soms is het een rol die iemand binnen ICT oppakt. Het vraagt om je verplaatsen in de gebruikers van de applicaties en kennis delen op zo’n manier dat je gebruiker ermee uit de voeten kan.

Bijblijven met nieuwe ontwikkelingen
Om goed aangesloten te blijven bij de organisatie is het waardevol om wat kennis te hebben van technologische ontwikkelingen die voor de corporatie interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drones, virtual reality, Google Street View bij nieuwbouwprojecten. Sommige ontwikkelingen zijn niet alleen interessant voor medewerkers maar ook voor huurders of omwonenden van een nieuwbouwproject. Hoe maak je tijd voor verdieping? En welke wegen bewandel je om continu bij te blijven?

Kunnen werken met Enterprise Resource Planning (ERP)
Jouw corporatie heeft een ERP pakket: software waarmee de organisatie de financiën, toeleveringsketen, bedrijfsprocessen, commerce, rapportage, productie en HR-activiteiten beheert. Door dit systeem is toegang tot huurdersgegevens veel beter toegankelijk. Hoe ga je goed om met deze gegevens? Vanuit ICT heb je een belangrijke rol bij het inrichten van werkprocessen, inrichten van het datalandschap en beheren en standaardiseren van data.