Onze klanten verwachten snelle, persoonlijke service, en het liefst vandaag. Om klantgericht te kunnen werken is het belangrijk dat alle klantcontacten, van reparatieverzoeken tot huurmutaties, centraal worden vastgelegd.

Wat verwachten klanten?
Klanttevredenheid is een speerpunt van veel digitale dienstverleners zoals Bol.com en Coolblue. Klanten zijn gewend aan deze klantgerichtheid en verwachten die ook van hun corporatie. Kostentechnisch is het interessant als de huurders hun zaken zoveel mogelijk digitaal regelen. Reparatieverzoeken indienen, mutaties doorgeven: de klant voert de informatie zelf in zonder tussenkomst van een medewerker. Voordelen: de klant kan altijd en overal contact hebben met de corporatie en er worden minder fouten gemaakt.

De digitale woningcorporatie
Het verhuurproces kan zelfs volledig gedigitaliseerd worden. Een voorbeeld hiervan is Qlinkr; de eerste digitale woningcorporatie. Nieuwe systemen en technologieën brengen klantcontacten en informatie samen. Huurders kunnen hun zaken digitaal, via een app regelen.

Persoonlijk contact met huurders
Ook het telefonisch contact wordt steeds meer gedigitaliseerd, met chatbots. Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner en is vaak onderdeel van een website. De huurder typt een vraag in en de chatbot antwoordt. Of de huurder belt met een reparatieverzoek en de spraakgestuurde chatbot antwoordt.

De digitale dienstverlening zorgt er voor dat de eenvoudige, standaard klantcontacten digitaal plaatsvinden. Dit geeft jou ruimte om meer tijd te besteden aan huurders die meer en andere, persoonlijke aandacht nodig hebben. Denk aan laaggeletterden, statushouders, ouderen of personen met verward gedrag.