In de wijk werken veel verschillende mensen: vakmannen, opzichters, technisch en sociaal beheerders en medewerkers wonen, fraude en huurincasso. Deze mensen hebben veel contact met huurders.

Verandering in klantcontact

Veel dienstverlening van de corporatie wordt via mail en apps afgehandeld. De medewerkers in de wijk vormen vaak het eerste contactpunt van de huurder met de corporatie. Huurders kunnen jou benaderen met vragen aan en opmerkingen over de corporatie. Daarom is het in de eerste plaats handig dat jij weet welke huurderapps worden gebruikt en hoe deze werken. Dan kan jij de huurders hiermee ondersteunen wanneer ze vastlopen en hen verwijzen naar het juiste loket. Daarnaast gebruiken huurders steeds vaker social media om hun onvrede over bepaalde zaken te uiten.

Social media en het (mis)bruik hiervan heeft invloed op onze werkzaamheden. Het op juiste wijze omgaan met klachten en negatieve geluiden over de corporatie of soms zelf over jou of een van je collega’s is een belangrijke nieuwe vaardigheid. Hoe kun je het best reageren en hoe ga je om met huurders die via facebook of twitter hun mening uiten?

Samenwerking met collega’s

Face-to-face contact met collega’s wordt steeds minder. Afspraken, werkbonnen en taken gaan meer en meer via mail en apps. Dit betekent niet dat communiceren minder belangrijk wordt. Sterker nog, dit wordt steeds belangrijker. Maar de wijze van communiceren verandert. Het vindt steeds vaker plaats op afstand, zelfs met je directe manager. Denk aan video bellen, telefonisch vergaderen, e-mail, chats. Het constructief communiceren op afstand is een competentie die komende jaren noodzakelijk zal zijn.

Voor vakmannen en opzichters zorgt het gebruik van sensoren er op den duur voor dat onderhoud beter gepland kan worden, waardoor storingen minder voorkomen. Meer en meer onderhoud wordt daarmee uitbesteed aan aannemers.

Actie

Ben jij klaar voor de 21ste eeuw?

Met de test krijg jij inzicht in jouw kennis en vaardigheden op het gebied van ICT, social media en beveiliging. Doe de test en zie of jij klaar bent voor de toekomst.