Stel je voor: het is 2050. Alle woningen in Nederland zijn CO2-neutraal. Het gasgebruik is verminderd en verwarming vindt plaats met een warmtenet, elektriciteit of zonne-energie. Om dit te bereiken moeten woningen versneld worden aangepast. Hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord van eind 2018: in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Dit vraagt nogal wat van corporaties, ook van die van jou!

Wat gaat er veranderen?

Corporaties zijn gewend relatief zelfstandig besluiten te nemen over hun vastgoed. Door de nieuwe wetgeving is dit veranderd. De corporaties moeten aansluiten bij de plannen van de gemeenten. Hierdoor zijn corporaties meer en meer afhankelijk van de omgeving waar hun vastgoed staat en de betrokken partijen.

De oplossingen voor het verduurzamen van woningen zijn zelden eenvoudige kant-en-klaar producten. Deze vaak innovatieve oplossingen kunnen alleen samen met energieleveranciers, bouwbedrijven, andere corporaties en gemeentes worden uitgedacht en ontwikkeld.

Projecten op het gebied van verduurzaming worden steeds vaker opgezet in samenwerkingsverbanden waarbij ketenpartners samen aan een vastgesteld doel werken en zo hun gezamenlijke innovatiekracht benutten. De inkoop en afstemming van dergelijke projecten vragen om nieuwe vaardigheden van alle betrokkenen.

De huurders hebben veel vragen over verduurzaming en zijn steeds mondiger. Communicatie met huurders is daardoor een steeds belangrijker onderdeel van onze werkzaamheden.

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Esf