Niet de corporatie maar de gemeente bepaalt in de wijktransitieplannen welke duurzame energiebron per wijk wordt ingezet en in welk tempo een wijk aardgasvrij wordt. De corporatie is steeds meer afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden waar het vastgoed zich bevindt.

Wat betekent dit voor mij?

Bestuurders kunnen meer!

Nu de corporatie niet meer geheel zelfstandig kan bepalen hoe zij duurzame woningen maakt, is het belangrijk dat zij op bestuurlijk niveau mee praat met en invloed heeft op degenen die de regionale energiestrategie, regionale adaptatiestrategie en wijktransitieplannen maken. Ook om meer circulair te werken is (keten)samenwerking van belang.

Het speelveld van de corporatie is ontwikkeld van beheerder van eigen bezit naar mede-gebiedsontwikkelaar. Het creëren van duurzaam vastgoed kan alleen in afstemming en samenwerking met andere partijen.

In beeld

In dit filmpje gaat de bestuurder van Volksbelang Helmond in op circulair bouwen waarbij dankzij een goede databank met gebruikte materialen artificieel nieuwe gebouwen kunnen worden ontworpen.

Duurzaam video