De afdelingen Ondersteuning, Administratie en Secretariaat spelen een belangrijke rol in de transitie naar duurzame woningen. Zij faciliteren hun collega’s in de samenwerking met gemeenten, huurders (organisaties), ketenpartners, bedrijven en andere corporaties. Daarnaast spelen zij een voorbeeldrol als het gaat om bijvoorbeeld papierloos werken, duurzame mobiliteit door woon-werk verkeer anders te organiseren en vervoer naar de huurders aan huis.

Wat betekent dit voor mij?

Als de werkomgeving van de corporatie verandert, verandert uiteraard het werk van de ondersteunende en administratieve diensten. In de praktijk zal je veel meer contacten hebben met personen buiten de corporatie, afspraken inplannen met bestuurders van gemeenten en directies van leveranciers. Ook contacten met andere corporaties zullen nog meer plaatsvinden.

ICT is steeds meer bepalend voor de werkprocessen van een corporatie. Dit geldt voor de systeeminrichting met bijvoorbeeld een ERP systeem en het digitaliseren van processen, zoals het verhuurproces en klantencontact. Om het verduurzamen van woningen te vertalen naar nieuwe, efficiënte werkprocessen binnen de corporatie, is veel ICT expertise noodzakelijk.

In beeld

In dit filmpje van Wonion zie je dat circulair werken en het hergebruiken van materialen steeds belangrijker wordt voor corporaties.

Duurzaam video