Het creëren van duurzame woningen is een kerntaak van de afdeling Vastgoed en projectontwikkeling. Voor nieuwbouw is aardgasvrij wonen inmiddels de wettelijke norm. Daarnaast zien we ook samenwerking tussen corporaties zoals in de renovatieversneller. Het is niet mogelijk om alleen, achter je bureau, een renovatie- of bouwproject op te zetten. De afhankelijkheid van de omgeving en andere partijen is groot.

Wat betekent dit voor mij?

Renovatie- en nieuwbouwprojecten voor duurzame woningen vinden altijd plaats in een grotere context dan de corporatie. Besluiten van gemeenten, regionale energie strategieën, de aanwezigheid van een duurzame energiebron bepalen de (on)mogelijkheden binnen deze projecten. Een succesvol project kan alleen gerealiseerd worden in nauwe samenwerking met een groot aantal betrokken partijen.

Zo wordt een warmtenet ontsloten voor een volledige wijk of buurt waardoor zowel de gemeente als verschillende corporaties onderdeel kunnen zijn van de contractering. Kunnen samenwerken binnen en buiten de corporatie is een belangrijke vaardigheid. Dat geldt ook voor nieuwe uitdagingen als circulair en klimaatadaptief werken.

In beeld

Een woning energieneutraal en aardgasvrij maken is al in één week gedaan. Maar wat levert het de bewoners eigenlijk op: in wooncomfort en energieverbruik? De familie Mulder- Koene en Zilla vertellen hoe ze hun energiezuinige huis ervaren.