Huurders stellen steeds meer eisen aan een woning. En ook de overheid stelt eisen. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2 neutraal zijn. Dit heeft gevolgen voor de inzet van warmtebronnen maar ook de woonlasten van de woning. Het is verplicht om nieuwe huurders of kopers van een woning bij aanvaarding van de woning inzicht te geven in het energielabel van de woning.

Wat betekent dit voor mij?

Elke corporatie heeft per woning het energielabel bepaald. Het is verplicht om nieuwe huurders of kopers van een woning te informeren over het energielabel en dit te kunnen toelichten.

Huurders vragen vaak bij het aanvaarden van een woning om een indicatie van de toekomstige woonlasten. Het is jouw taak om deze vraag en vragen over de warmtebron en (energie) zuinig verbruik van de woning goed te kunnen beantwoorden en de huurders volledig te informeren.

In beeld

Bewoners zelf laten kiezen wat ze aan hun woning willen verbeteren en wanneer ze dat willen? Annemieke van Doorn van Portaal vertelt hoe Portaal is gegaan van aanbodgestuurd werken naar vraaggestuurd werken.

Thumbnail besparing 2