Watdoejijmorgen.nl is jouw startpunt als je wilt bijblijven, groeien, ontwikkelen en leren in de corporatiesector. Watdoejijmorgen.nl is een initiatief van FLOW in samenwerking met De Corporatie Academie.

Waarom is watdoejijmorgen.nl ontwikkeld?

De wereld verandert snel door nieuwe technieken, digitalisering en veranderingen in de wetgeving en maatschappij. Om je werk goed en met plezier te kunnen doen, is het belangrijk dat je de juiste kennis en vaardigheden hebt, nu en in de toekomst. Maar hoe en waar begin je? Vanaf nu is het antwoord op deze vraag: watdoejijmorgen.nl.

Wat kun je vinden op watdoejijmorgen.nl?

  • Een overzicht van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied en welke kennis en vaardigheden je hiervoor nodig hebt;
  • Een vragenlijst die je helpt een beeld te vormen van een volgende stap en daarop aansluitend een opleidingsadvies geeft;
  • Een gemakkelijk te maken persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan: een plan voor morgen;
  • Testen die inzicht geven in het maken van een keuze of een volgende stap;
  • Overzicht van top 5-opleidingen in je vakgebied: van e-learning tot en met een hele leerlijn, zoals de leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw;
  • Kennis en ervaring van vakgenoten die je zijn voorgegaan;
  • Koppeling naar relevante sites en tools zoals de FLOW Loopbaanwijzer, het Kansenportaal en de regionale samenwerkingsverbanden van FLOW.


Wil je in één minuut horen en zien wat je kunt vinden op watdoejijmorgen.nl? Klik dan hier.

Wat is FLOW?

FLOW staat voor Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties. FLOW helpt medewerkers hun werk goed, gezond en gemotiveerd te blijven doen. Daarvoor ontwikkelt FLOW praktische handvatten die je kunt terugvinden op flowweb.nl. Denk daarbij aan de Loopbaanwijzer (inclusief 3 gratis gesprekken met een loopbaanadviseur), het Kansenportaal (met vacatures en stages), de Arbo Portal (met o.a. informatie over stress, omgaan met agressie en verwarde personen, Arbo handboeken en de branche RI&E) een toolkit werkervaringsplaatsen enzovoort.

FLOW is er voor werkgevers en werknemers. Nu en in de toekomst. FLOW maakt werk van morgen.

Wat is De Corporatie Academie?

De Corporatie Academie ontzorgt corporaties en hun medewerkers, zodat zij hun leer- en ontwikkelactiviteiten naar een hoger plan kunnen tillen. Hoe? Door sterke leer- en ontwikkelactiviteiten in te kopen en de kwaliteit ervan te bewaken. Dit opleidingsaanbod is opgenomen in watdoejijmorgen.nl. Iedereen kan daarvan dus gebruikmaken.

De Corporatie Academie biedt ook een leermanagementsysteem aan corporaties waarmee de administratieve en organisatorische afhandeling van inschrijvingen van cursussen en dergelijke wordt georganiseerd. Voor info zie: decorporatie-academie.nl.

Heeft jouw corporatie al een lidmaatschap bij De Corporatie Academie en schrijf je je via watdoejijmorgen.nl in voor een training of e-learning? Dan wordt jouw inschrijving automatisch doorgeleid naar de academie van jouw corporatie. Zo wordt alles in jullie eigen leermanagementsysteem geregeld.

De Corporatie Academie is, net als FLOW, een stichting en beiden hebben dus geen winstoogmerk.