Woningbeheer & onderhoud is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de huurwoningen. De belangrijkste taken zijn het inplannen, coördineren en uitvoeren van onderhoud en reparatieverzoeken. En daarnaast het aansturen van co-makers en aannemers.

Wat verandert er in het vakgebied?

Binnen Woningbeheer & onderhoud verandert er veel en op verschillende gebieden.

Corporaties willen graag dat huurders participeren in hun wijk. De corporaties betrekken huurders daarom bij bepaalde onderhoudsprocessen zoals renovaties of planmatig onderhoud. Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen technische kwaliteit en ruimte geven aan de huurders. Projectmatig werken, effectief communiceren met collega’s, opdrachtnemers en huurders, en creatief kunnen omgaan met veranderingen zijn belangrijke vaardigheden die het verschil maken.

Ook wordt efficiency een steeds belangrijkere factor binnen de corporaties. Er wordt meer en meer gestuurd op het binnen vastgestelde tijden en beschikbare middelen het geplande werk afhebben. Bovendien worden onderhoudswerkzaamheden steeds vaker uitbesteed. Het kunnen samenwerken, binnen en buiten de corporatie, is belangrijk.

Ten slotte hebben de vele technologische ontwikkelingen invloed op het werk in de toekomst. Inspecties uitvoeren met drones, reparatieverzoeken via chatbot of app en het gebruiken van tablets voor werkbonnen en andere werkzaamheden gaan de dagelijkse werkzaamheden veranderen.

Allemaal veranderingen die direct invloed hebben op jouw werkzaamheden in de nabije toekomst.

Wat is mijn volgende stap?

Weet je wat je wilt? Wil je doorgroeien, een ander vak leren, in een andere sector werken of gewoon bijblijven met de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Allemaal goede opties. Want veranderingen blijven doorgaan, dat is zeker. Hoe je daarin meegroeit, bepaal je zelf.

Wat is jouw volgende stap? Wij kunnen je helpen een beeld te vormen van jouw toekomst en je adviseren over de daarbij behorende opleidingen en ontwikkelpunten. Dit doen we door je een paar vragen te stellen. Klik op de knop hieronder en start met het vormgeven van jouw toekomst.

Start nu

“Uit het niets, iets maken, dat vind ik mooi!”

Jeffrey weet nu wat hij écht wil.
Bekijk zijn verhaal
Testimonial Jeffrey Schouw
Ben jij klaar voor de 21ste eeuw?

De samenleving verandert snel. Er wordt minder belang gehecht aan kennis. En vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen en probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het is aan jou om mee te bewegen en je voor te bereiden op de toekomst.

Door digitalisering hebben we toegang gekregen tot een wereld met eigen normen en waarden. Digitale vaardigheden zijn essentieel. De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw behandelt de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding. Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl