Sociaal beheer en leefbaarheid anno nu vraagt om een integrale aanpak waarbij je problemen in een vroeg stadium signaleert. Problemen voorkomen heeft voorrang op problemen oplossen. Ad hoc problemen oplossen blijft altijd onderdeel van de werkzaamheden, maar planmatig handhaven, activeren en betrekken van bewoners zijn de kernpunten voor de toekomst.

Wat verandert er in het vakgebied?

Er verandert veel in het vakgebied Sociaal beheer en leefbaarheid. De overheid verwacht van mensen meer zelfregie en wil dat mensen langer zelfstandig wonen in de eigen woning. Deze maatschappelijke veranderingen hebben invloed op het sociaal beheer van corporaties.

De beschikbare middelen voor het herstructureren van wijken en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken zijn aan banden gelegd. Dit maakt duurzame en creatieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en wijkbewoners nodig.

Meer zelfregie van huurders én planmatig werken in de wijk: dat vergt probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht. Vanuit je maatschappelijke betrokkenheid probeer je het beste te halen uit de samenwerking met alle betrokken partijen. Oprechte aandacht voor mensen, focus op ontzorgen en faciliteren, en daarbij zorgen voor de gebouwen en de leefbaarheid in de buurt.

Wat is mijn volgende stap?

Weet je wat je wilt? Wil je doorgroeien, een ander vak leren, in een andere sector werken of gewoon bijblijven met de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Allemaal goede opties. Want veranderingen blijven doorgaan, dat is zeker. Hoe je daarin meegroeit, besluit jij.

Wat is jouw volgende stap? Wij kunnen je helpen een beeld te vormen van jouw toekomst en je adviseren over de daarbij behorende opleidingen en ontwikkelpunten. Dit doen we door je een paar vragen te stellen. Klik op de knop hieronder en start met het vormgeven van jouw toekomst.

Start nu

“Haar stage was zo succesvol dat we nu met haar samenwerken.”

Helmy durft dromen uit te doen komen.
Bekijk haar verhaal
Testimonial Helmy Van Baal
Ben jij klaar voor de 21ste eeuw?

De samenleving verandert snel. Er wordt minder belang gehecht aan kennis. En vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen en probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het is aan jou om mee te bewegen en je voor te bereiden op de toekomst.

Door digitalisering hebben we toegang gekregen tot een wereld met eigen normen en waarden. Digitale vaardigheden zijn essentieel. De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw behandelt de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding. Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl