Medewerkers van Sociaal beheer en leefbaarheid zijn gericht op het optimaliseren van de leefbaarheid in de wijken. Zij signaleren problemen in de wijk op het gebied van leefbaarheid in een vroegtijdig stadium en proberen deze samen met huurders te voorkomen.

Wat verandert er in het vakgebied?

De overheid verwacht van mensen meer zelfregie en dat zij langer zelfstandig wonen. Dit heeft invloed op de leefbaarheid in de wijk en zet druk op het sociaal beheer van corporaties.

Als medewerker Sociaal beheer en leefbaarheid ontwikkel je een integrale aanpak voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en werk je nauw samen met ketenpartners in de wijk. In jouw werk gaat het om oprechte aandacht voor mensen, met een nadruk op zelfregie en faciliteren.

Van jou wordt probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht gevraagd. Het is jouw taak om maatschappelijke partijen en huurders samen te laten werken aan de leefbaarheid in de buurt.

Voorbeelden veranderingen

  • Oplossingen vinden voor maatschappelijke problematiek
  • Zelfredzaamheid stimuleren en faciliteren
  • Creatief samenwerken met maatschappelijke organisaties, wijken en buurten
  • Buitenwereld vertalen naar passend aanbod en diensten corporaties

“Haar stage was zo succesvol dat we nu met haar samenwerken.”

Helmy durft dromen uit te doen komen.
Bekijk haar verhaal
Testimonial Helmy Van Baal
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl