Inkoop en inhuur van werkzaamheden, het nieuwe werken, digitalisering, nieuwe generaties managers en werken in een pool in plaats van één-op-één hebben invloed op de dagelijkse werkzaamheden in dit ondersteunende en administratieve vakgebied.

Wat verandert er in het vakgebied?

Met de komst van laptops en vooral tablets en smartphones is het administratieve landschap sterk veranderd. Bestuurders en managers handelen veel meer zaken zelf af zoals hun e-mail en vaak ook hun agendabeheer. Taken die niet bij de kerntaken van de organisatie horen, zoals een ICT-helpdesk en schoonmaak, worden meer en meer uitbesteed aan specialistische bedrijven.

Deze ontwikkelingen vragen nieuwe competenties van de medewerkers in het vakgebied Ondersteuning, administratie en secretariaat. Werken in een team, verantwoordelijkheid nemen en toegevoegde waarde laten zien worden nog belangrijker.

Communicatie en samenwerken blijven van belang in een ondersteunende functie. Maar de wijze waarop verandert. Communicatie vindt vaker plaats op afstand, zelfs met je directe manager. Denk aan conference calls, e-mail, chats. Het constructief communiceren en samenwerken op afstand is een competentie die de komende jaren noodzakelijk zal zijn. Ben jij hier klaar voor?

Wat is mijn volgende stap?

Weet je wat je wilt? Wil je doorgroeien, een ander vak leren, in een andere sector werken of gewoon bijblijven met de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Allemaal goede opties. Want veranderingen blijven doorgaan, dat is zeker. Hoe je daarin meegroeit, besluit jij.

Wat is jouw volgende stap? Wij kunnen je helpen een beeld te vormen van jouw toekomst en je adviseren over de daarbij behorende opleidingen en ontwikkelpunten. Dit doen we door je een paar vragen te stellen. Klik op de knop hieronder en start met het vormgeven van jouw toekomst.

Start nu

“Ik ben zó blij dat ik deze kans heb gekregen en heb opgepakt.”

Antoinet hervond haar creativiteit.
Bekijk haar verhaal
Testimonial Antoinet Van Der Linden
Ben jij klaar voor de 21ste eeuw?

De samenleving verandert snel. Er wordt minder belang gehecht aan kennis. En vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen en probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het is aan jou om mee te bewegen en je voor te bereiden op de toekomst.

Door digitalisering hebben we toegang gekregen tot een wereld met eigen normen en waarden. Digitale vaardigheden zijn essentieel. De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw behandelt de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding. Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl