Sta jij dagelijks stil bij de risico's van je werk voor jouw gezondheid? Vast niet! En toch is het de moeite waard om er wél aandacht aan te besteden. Als medewerker van een woningcorporatie kun je namelijk te maken krijgen met uiteenlopende risico’s. Denk aan agressie van huurders, te hoge werkdruk, brandgevaar of lichamelijke klachten door beeldschermwerk. Voer je onderhoud uit of ben je betrokken bij de bouw? Dan komen daar risico’s bij als gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Als er zaken misgaan kun je ziek worden of letsel oplopen. Soms leidt dat tot verzuim of zelfs langdurige uitval. Dat is nadelig voor iedereen.

Vitaal en gezond blijven

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke taak. Jouw werkgever zorgt onder meer voor de juiste werkomstandigheden, voorlichting en toezicht. En jij zorgt dat je de werkinstructies opvolgt en geleerde inzichten toepast in de praktijk. Jouw werkgever kan je ook ondersteunen bij jouw inzet om vitaal te blijven, zodat je je werk met plezier en energie kunt blijven doen.

Risico’s in kaart
Elke corporatie brengt met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) de risico’s voor gezondheid en veiligheid in kaart. Dat is de basis om maatregelen te treffen. Dankzij FLOW is er een RI&E-instrument specifiek voor onze sector. Wist jij dat je als medewerker inzage mag hebben in de RI&E van jouw corporatie?

Als je risico’s signaleert kun je deze doorgeven aan de collega die in jouw corporatie de RI&E coördineert. Vaak is dat een HR-adviseur, preventiemedewerker of Arbocoördinator. Of je brengt ze in bij jouw leidinggevende.

Aanpak bij de bron

Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En om knelpunten in het werk aan te pakken. Het is wettelijk voorgeschreven dat de eerste stap daarbij ‘aanpak bij de bron’ is: waar mogelijk wordt het risico weggenomen. Bijvoorbeeld door een bijtende stof of een gevaarlijke machine te vervangen door een beter alternatief. Kan dat niet, dan moet jouw werkgever zorgen voor voorzieningen om de risico’s te verminderen. Denk aan afzuiging bij een gevaarlijke stof, veilige balies bij agressieve bezoekers of een andere manier van werken bij een te hoge werkdruk. En ben je op de hoogte van de inhoud van de protocollen die er zijn in jouw corporatie, zoals een agressieprotocol?

Pas als bovenstaande stappen niet mogelijk zijn of onvoldoende werken, dan zijn als laatste stap individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen aan de orde.

Bij de aanpak van knelpunten moet nieuwe regelgeving én de stand van de techniek worden gevolgd. Het is dus goed om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied!
Bekijk de trainingen en linkjes onder 'Relevante opleidingen' en 'Meer weten?'.

Arbovoorlichting

Jouw werkgever is ook wettelijk verplicht om jou voor te lichten en te instrueren over de risico’s in het werk. Met die kennis kun jij ervoor zorgen dat je zo veilig en gezond mogelijk jouw werk doet. Belangrijk is dat deze informatie en instructies afgestemd zijn op jouw functie. Per functie zullen andere onderwerpen aan bod komen. En steeds moeten voorlichting en instructies doeltreffend zijn, zodat ze het gaat toepassen in je werk. Het regelmatig opfrissen/herhalen helpt je om van veilig en gezond werken een routine te maken.

De corporatie kan de arbovoorlichting per team (in company) aanbieden. Bijvoorbeeld in een toolboxmeeting, in een gezamenlijke training door een (externe) opleider. Daarnaast is ook individuele voorlichting mogelijk, bijvoorbeeld een e-learning, een game, of een training met open inschrijving.

Als individuele medewerker of een team kun je natuurlijk ook zelf om een training vragen.

Wil je kennis delen en/of ervaringen uitwisselen met collega’s van andere corporaties als het gaat om Werkdruk, Arbo vragen en de branche RI&E? Meld je dan aan voor een van de online communities van FLOW. Dit is een platform waar je vragen kunt stellen en info kunt delen en voor deze communities worden er ook regelmatig kennissessies georganiseerd.

Veilig Digitaal Werken

Wil je meer weten over veilig digitaal werken? Kijk dan bij het thema Digitalisering.

Meer weten?

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Dit thema is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.