Mensen in het vakgebied Bestuur en management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid, de contacten met gemeenten, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden. Ze geven leiding aan de organisatie.

Wat verandert er in het vakgebied?

Maatschappelijke vraagstukken, wet- en regelgeving, vastgoedontwikkelingen en technologische innovaties beïnvloeden het beleid en de bedrijfsvoering van corporaties. Dit vraagt onder andere om samenwerking met collega-corporaties en ketenpartners op gebieden waar de corporaties te klein zijn of minder expertise hebben.

Het bestuur en management heeft de taak de organisatie en medewerkers te leiden en te ontwikkelen zodat zij hun rollen en taken goed kunnen uitvoeren. Jij bent als bestuurder of manager verantwoordelijk voor de continuïteit en toegevoegde waarde van de corporatie. Met alle externe veranderingen die corporaties ervaren vraagt dit om een duurzame en wendbare bedrijfsvoering.

Het bestuur en management zorgt ervoor dat de corporatie over voldoende en de juiste medewerkers beschikt, die voorbereid zijn op toekomst. Het is een van jouw taken om te achterhalen wat de drijfveren, innerlijke ambities en bindingsfactoren van jouw medewerkers zijn zodat jij hen kunt motiveren en inspireren.

Voorbeelden van veranderingen

  • Heldere visie en focus op uitvoering en realisatie
  • Corporatie en medewerkers toekomstbestendig en duurzaam maken
  • Inspireren
  • Nieuw en passend leiderschap ontwikkelen
  • Samenwerking met collega-corporaties en sociaal netwerk om grote en complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen

“Onze nieuwe manier van werken levert veel energie op.”

Marinus laat los en geeft vertrouwen.
Bekijk zijn verhaal
Testimonial Marinus Kempe
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl