Digitalisering beïnvloedt het werk van iedereen binnen een corporatie. Het werk verandert en blijft veranderen door nieuwe technologieën in onze huurwoningen, gebruik van apps voor communicatie met onze klanten en gebruik van slimme software en robots voor de afhandelingen van de processen. Onze communicatie met huurders vindt meer en meer online plaats, 24/7. Intelligente cv-ketels geven aan wanneer onderhoud gedaan moet worden En facturen worden in de toekomst goedgekeurd of afgekeurd door te swipen: Tinder voor facturen.

Hoe digitaal werk jij?

Technologische ontwikkelingen en de samenhangende digitalisering gaan steeds verder. Om bij te kunnen blijven, heb je een basisset aan ICT-kennis, -inzicht en -vaardigheden nodig.

Met de juiste kennis en vaardigheden kun je slimmer en bewuster werken. Ook helpen ze je de nieuwe ICT-oplossingen sneller aan te leren en beter te gebruiken.

Waar sta jij op het gebied van digitalisering? Doe de test!

Doe de test

Digitale/online communicatie

Het werk van medewerkers binnen de corporatie verandert en blijft veranderen. Een belangrijke verandering is digitale communicatie. Communicatie met huurders gaat via een portaal of app. Er komen meer kanalen bij. Via video kun je dingen beter uitleggen. Dit vraagt erom dat medewerkers hier goed mee om kunnen gaan. Hoe reageer je online klantvriendelijk en helder? Ook in de samenwerking met collega’s en met partners zoals aannemers, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen speelt digitalisering een grote rol. Hoe werk je slim samen in Teams en Sharepoint? Welke onderlinge afspraken maak je om de samenwerking soepel te laten verlopen? En wat vraagt het om ook online en hybride goed met elkaar te werken?

Slimme besluitvorming met data

Een andere belangrijke ontwikkeling is gebruik maken van digitale data voor besluitvorming. Intelligente cv-ketels geven aan wanneer onderhoud gedaan moet worden. Met het vroeg signaleren van huurachterstand kun je uitzettingen voorkomen. Nu we beter in staat zijn om informatie vast te leggen kunnen we ook voorspellingen doen en data gebruiken om beslissingen te nemen. Als je weet dat het merendeel van de huurders na 15 jaar toe is aan een volgende stap op woongebied, wat kun je dan doen om deze groep te behouden? Of hoe kun je juist doorstroom bevorderen? Hoe werk je als organisatie slim met de beschikbare informatie? Hoe visualiseer je deze data zodat iedereen het begrijpt?

Digitaal en veilig

Digitalisering biedt voor corporaties veel voordelen, maar het heeft zeker ook een keerzijde. Zo is informatiebeveiliging een belangrijk aspect: hoe houden we hackers buiten de deur en hoe gaan we om met privacygevoelige informatie? We werken met privacygevoelige informatie en het is cruciaal om te weten welke veiligheidsmaatregelen toe te passen. Door automatisering van repetitieve taken verdwijnt voor sommige medewerkers een flink deel van het werk. Dit vraagt om opnieuw inrichten van het werk en soms een volgende loopbaanstap. Tot slot is digitaal communiceren niet voor alle huurders een prettige ontwikkeling, er zijn huurders die deze ontwikkeling niet kunnen volgen en op de ‘oude manier’ contact willen houden.

Daarnaast is het waardevol dat je mee kunt denken over manieren om digitale werkprocessen te verbeteren. Welke data zijn belangrijk? Hoe gebruik je die voor beleid? Welke nieuwe ontwikkelingen komen op de corporaties af en welke hebben waarde? Dit is niet alleen voor managers en bestuurder, iedereen kan op zijn/ haar niveau meedenken.

Waar sta jij op het gebied van digitalisering? Doe de test! En bekijk het aanbod aan opleidingen door op jouw vakgebied te klikken.

Hoe digifit werk jij?

Digitalisering doet een beroep op flexibiliteit om het werk anders en slimmer in te richten. En op je eigen vaardigheden. Hoe digifit werk jij? Je hebt digitale basisvaardigheden nodig: online samenwerken in Teams en apps en portalen goed kunnen gebruiken. Het vraagt ook om uitproberen van nieuwe tools en manieren van (online) samenwerken: wat werkt, waarin helpt het en wat werkt ook niet? Daarnaast is het waardevol dat je mee kunt denken over manieren om digitale werkprocessen te verbeteren. Welke data zijn belangrijk? Hoe gebruik je die voor beleid? Zie je bijvoorbeeld een mogelijke verbetering in het portaal, dan kun je dit aankaarten binnen jouw corporatie.

Wat heb je al goed in de vingers en wat nog minder? We hebben twee verschillende tests die je kunt doen om uit te vinden waar jij ongeveer staat.

  • Wil je weten hoe het staat met je vaardigheid in Word en Excel? Doe dan deze test.
  • Naast tool-handigheid gaat het bij digitalisering ook om andere manieren van samenwerken, creatief denken, veilig werken en slim online zoeken. Ben jij ‘klaar voor de toekomst? Test het met deze test.

Bekijk vervolgens het aanbod aan opleidingen door op jouw vakgebied te klikken.

Kennisplatform CorpoNet

CorpoNet is een netwerk van corporaties op het gebied van Informatisering & Automatisering. Van corporatie tot bouwbedrijf en van IT-architect tot constructief adviseur: iedere schakel in de ketting van de corporatiewereld heeft zijn eigen kundigheid als het gaat om bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT. CorpoNet brengt die kennis samen en biedt een platform om kennis en ervaringen te delen, met als resultaat betere dienstverlening aan de huurders. Klik op de button voor meer informatie over bijvoorbeeld het standaardiseren van bedrijfsprocessen, databeveiliging, themabijeenkomsten en artikelen.

Meer informatie

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.