Waar staat de corporatiesector in 2025 en hoe ziet een woningcorporatie er dan uit? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de strategie, de inhoud van het werk, de organisatie en de manier waarop de corporatie wordt bestuurd? En wat betekent het voor jou als medewerker? Voor jouw kennis en vaardigheden? Hoe zorg je ervoor dat je bij blijft met alle ontwikkelingen? Lees het hieronder of volg in de week van 19 april het webinar van jouw vakgebied (zie bij 'meer weten' onderaan deze pagina) waarin dit thema besproken wordt.

De corporatie van 2025

Werken in de corporatie in 2025
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en digitalisering beïnvloeden de corporaties. Ook de samenleving wijzigt in een snel tempo: kleine huishoudens, vergrijzing, langer thuis wonen, mondige huurders en ga zo maar door.

Ons werk als corporatie en jouw dagelijkse werkzaamheden veranderen hier waarschijnlijk ook door.

Hoe ziet jouw corporatie eruit in 2025 en wat zijn dan jouw werkzaamheden? Wat vragen deze mogelijke veranderingen van jou? En welke kansen bieden nieuwe ontwikkelingen?

In dit thema wordt een toekomstbeeld geschetst van corporaties in 2025. Het toekomstbeeld beschrijft hoe corporaties er dan waarschijnlijk uitzien. Per vakgebied is beschreven wat de verwachte werkzaamheden zijn én hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Onderzoek van Aedes
Aedes heeft een onderzoek uitgevoerd, samen met meer dan 1.000 medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van corporaties, over het werken in de corporatie van de toekomst. Dit onderzoek is de basis van het hier geschetste toekomstbeeld.

Onderzoek van FLOW
Wat heb je volgens corporatiemedewerkers nodig voor de veranderingen die gaan komen? FLOW heeft het onderzocht met behulp van 565 medewerkers, 50 HR-verantwoordelijken en 74 leidinggevenden, directeuren en bestuurders.

Er zijn 3 hoofdthema's waarover men wil leren die in ieder vakgebied genoemd worden. Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie over deze thema's.

Lukt het om bij te blijven?

De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze verwachten dat zij met hun persoonlijke vaardigheden en competenties goed bij kunnen blijven bij de ontwikkelingen in hun vakgebied. Waarom men wil leren? Omdat het nodig is om het werk goed te kunnen doen en vanuit de intrinsieke motivatie om de eigen kennis en kunde te verbreden.

Hoe leer jij het liefst?

Klassikaal met een docent voor de groep, maar ook het leren in de praktijk op de werkvloer is populair. Wat opvalt is de behoefte aan kruisbestuiving tussen corporaties en samenwerkingspartners. Graag wil men ook samen met deze netwerkpartners leren.

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Esf