Waar staat de corporatiesector in 2025 en hoe ziet een woningcorporatie er dan uit? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de strategie, de inhoud van het werk, de organisatie en de manier waarop de corporatie wordt bestuurd?

De corporatie van 2025

Werken in de corporatie in 2025
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en digitalisering beïnvloeden de corporaties. Ook de samenleving wijzigt in een snel tempo: kleine huishoudens, vergrijzing, langer thuis wonen, mondige huurders en ga zo maar door.

Ons werk als corporatie en jouw dagelijkse werkzaamheden veranderen hier waarschijnlijk ook door.

Hoe ziet jouw corporatie eruit in 2025 en wat zijn dan jouw werkzaamheden? Wat vragen deze mogelijke veranderingen van jou? En welke kansen bieden nieuwe ontwikkelingen?

In dit thema wordt een toekomstbeeld geschetst van corporaties in 2025. Het toekomstbeeld beschrijft hoe corporaties er dan waarschijnlijk uitzien. Per vakgebied is beschreven wat de verwachte werkzaamheden zijn én hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Onderzoek van Aedes
Aedes heeft een onderzoek uitgevoerd, samen met meer dan 1.000 medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van corporaties, over het werken in de corporatie van de toekomst. Dit onderzoek is de basis van het hier geschetste toekomstbeeld.

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Esf