Er verandert veel in de wereld van corporaties. Denk aan het tekort aan passende woningen, digitale en technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving. Maar ook de grote verduurzamingsopgave en de begeleiding die steeds meer huurders nodig hebben. En midden tussen al deze ontwikkelingen willen corporaties betaalbare, duurzame woningen en een excellente dienstverlening bieden aan de huidige en toekomstige huurders. Dit alles heeft impact op je werk als corporatiemedewerker! Om je werk goed en met plezier te kunnen doen, is het belangrijk dat je de juiste kennis en vaardigheden hebt. Maar ook dat je bijvoorbeeld goed kunt samenwerken. Kortom: blijven leren en ontwikkelen als professional is enorm belangrijk. Het helpt je om goed mee te kunnen in je werk. Maar wat is dan precies leren?

Leren, wat is dat?

Bij leren denk je snel aan een training of opleiding. We noemen dat ook wel ‘formeel leren’; vaak ‘georganiseerd’ via een training of opleiding. Een waardevolle manier van leren, maar toch is leren veel meer dan dat: je leert eigenlijk continu, de hele dag. Je leert door in je werk bijvoorbeeld problemen op te lossen of een andere rol te vervullen. Je leert in de samenwerking met anderen door te overleggen over een aanpak, elkaar feedback te geven of elkaar te coachen. Dit type leren noemen we ook wel ‘informeel leren’ of: ‘lerend werken’. Kortom: leren door te doen, leren als je samenwerkt met anderen, leren door te experimenteren en te reflecteren.

Dit is het grote voordeel van lerend werken: je kunt het direct doen! Je hoeft er niet nog voor te studeren en je hoeft geen huiswerk te maken. Het vraagt soms wel wat extra oefenen en uitproberen, meestal leer je iets wat je daarna direct kunt toepassen.

Belang van een lerende mindset

Waarom is lerend werken eigenlijk belangrijk? De wereld van werk verandert razendsnel. Dit betekent dat continu leren je enorm helpt om je werk goed en naar tevredenheid te doen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die het vermogen hebben om te leren vrijwel altijd meekunnen met nieuw of ander werk of veranderingen beter aankunnen! Kortom: dit vraagt om een ‘lerende mindset’. Wat betekent dat concreet? Tijd vrijmaken om te reflecteren op je dagelijkse werk. Een routine maken van continu een stapje beter. En daarmee dus eigen verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke en professionele groei. Je zult merken dat je heel gemakkelijk elke dag kan leren door problemen op te lossen, te experimenteren, met anderen samen te werken, vragen te stellen, met experts te praten, te leren van eigen fouten, en dergelijke. Elke dag wordt daarmee een leerervaring!

Scan lerende organisatie
Wil je dat leren, ontwikkelen en verbeteren in jouw organisatie een dagelijkse gewoonte wordt? Maar weet je niet goed hoe je kunt beginnen? Klik dan hier voor onze ‘Scan lerende organisatie'. Deze scan geeft je in 15 minuten tijd inzicht in waar je staat. Daarnaast krijg je een adviesrapport met kleine, praktische stappen die je direct kunt zetten. Of je vult de scan in met het gehele management en directieteam. Door de resultaten met elkaar te bespreken vorm je een gezamenlijk beeld over wat jullie verstaan onder een lerende organisatie. Het adviesrapport helpt je bij het kiezen van de eerste stap die jullie willen zetten. Zo kun je vandaag nog aan de slag met jouw lerende corporatie!

Corporatievoorbeelden
Binnen de corporatiesector zijn er al diverse verbanden waaraan je kunt deelnemen als je wilt leren van en met collega's. Dit zijn corporatie-overstijgende ‘communities’ met verschillende instrumenten, zoals intervisie per vakgebied, stages, collegiale consultatie, mentoring en leerling-gezelsamenwerking. Voorbeelden zijn: FLOW Communities, Aedes-communities, regiosamenwerkingen of platforms van opleiders na het volgen van een training. Een hele mooie is het initiatief waar het leren van mislukkingen centraal staat: de Tour du Nord van Loopbaaninitiatief.

Lerend werken: hoe doe je dat?

Hoe kun je als corporatiemedewerker leren in je werk? Dit kan onder andere op de volgende drie manieren:

Leren van je dagelijkse werk:

Leren door zelf te ontdekken:

Leren van en met collega's:


PDF: de drie manieren van lerend werken

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Dit thema is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.