Medewerkers die werken in een wijk of complex zorgen ervoor dat het daar prettig wonen is. Dat de buurt of het complex schoon en veilig is en bewoners geen overlast hebben van elkaar. Maatschappelijke veranderingen hebben veel impact op de werkzaamheden in dit vakgebied.

Wat verandert er in het vakgebied?

De samenleving verandert en dat heeft grote invloed op de werkzaamheden van de beheerders. Complexe overlastvraagstukken, een grote diversiteit van kwetsbare doelgroepen en mondige bewoners zorgen ervoor dat je als beheerder een steeds groter netwerk moet onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan contactpersonen bij de politie, wijkteams en gemeenten. Tegelijkertijd stimuleer je de eigen regie van huurders en zoek je nieuwe manieren om zelfbeheer, participatie en integrale wijkaanpak te stimuleren.

Als eerste aanspreekpunt in de wijk of buurt zie en hoor je alles en word je overal voor benaderd. Vaardigheden waaronder bemiddelen, communiceren met mensen met een taalbarrière en omgaan met agressie en overlast, zijn belangrijk. Ook willen corporaties hun huurders meer laten participeren. Hoe krijg je mensen in beweging zodat ze eigenaarschap nemen over de situatie in hun eigen wijk? Samen aan de slag gaan met bijvoorbeeld het groenonderhoud, schoonmaken en schoonhouden van de eigen leefomgeving. Het is aan jou om een goede balans te vinden tussen het aanspreken van huurders én het stimuleren om de situatie te verbeteren.

Voor huurders verandert er ook steeds meer. Reparatieverzoeken of de huur opzeggen gaat vaker digitaal via een app, virtual agent of chatbot. Niet alle huurders kunnen dat en vragen jou hierbij te helpen. Weet jij hoe de huurderapps werken die jouw huurders moeten gebruiken? De komende jaren neemt ‘e-dienstverlening’ nog meer toe. Belangrijk dus om bij te blijven: voor jezelf en voor je huurders.

Wat is mijn volgende stap?

Weet je wat je wilt? Wil je doorgroeien, een ander vak leren, in een andere sector werken of gewoon bijblijven met de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Allemaal goede opties. Want veranderingen blijven doorgaan, dat is zeker. Hoe je daarin meegroeit, besluit jij.

Wat is jouw volgende stap? Wij kunnen je helpen een beeld te vormen van jouw toekomst en je adviseren over de daarbij behorende opleidingen en ontwikkelpunten. Dit doen we door je een paar vragen te stellen. Klik op de knop hieronder en start met het vormgeven van jouw toekomst.

Start nu

“Ik heb nu de praktijkervaring om de wereld in te gaan en een leuke baan te vinden."

Barbara spreekt uit waar haar hart ligt.
Bekijk haar verhaal
Testimonial Barbara Janssens
Ben jij klaar voor de 21ste eeuw?

De samenleving verandert snel. Er wordt minder belang gehecht aan kennis. En vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen en probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het is aan jou om mee te bewegen en je voor te bereiden op de toekomst.

Door digitalisering hebben we toegang gekregen tot een wereld met eigen normen en waarden. Digitale vaardigheden zijn essentieel. De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw behandelt de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding. Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl