Medewerkers in de wijk zijn het eerste aanspreekpunt voor de huurders. Ze lossen problemen op in de woonomgeving en informeren huurders over woon- en gedragsregels. Ook organiseren zij activiteiten om huurders te betrekken bij hun woonomgeving.

Wat verandert er in het vakgebied?

Door maatschappelijke en sociale veranderingen in de samenleving worden wijken en buurten steeds diverser.

Als medewerker Wijk- en gebiedsbeheer heb je steeds meer te maken met ingewikkelde overlastsituaties, kwetsbare huurders en mondige bewoners.

De verwachting is dat jij nog meer aanwezig en zichtbaar bent in de wijk en daarmee het eerste aanspreekpunt voor huurders. Je helpt huurders en bewoners bij het oplossen van hun sociale en maatschappelijke problemen.

Het netwerk waarin jij opereert, wordt steeds groter. Je onderhoudt contacten met politie, wijkteams, GGD, ggz en gemeenten om de leefbaarheid te verhogen en bij te dragen aan een prettige woonomgeving.

Als Wijk- en gebiedsbeheerder stimuleer je huurders zich eigenaar te gaan voelen van hun wijk, zelf de regie te nemen en samen aan de slag te gaan met groenonderhoud en schoonhouden van de omgeving. Je helpt bewoners indien nodig met de digitale contacten met de corporatie, zoals bijvoorbeeld met het gebruiken van een app van de corporatie.

Voorbeelden veranderingen

  • Eerste aanspreekpunt, dichtbij en zichtbaar
  • Brug tussen huurders, wijken en sociaal netwerk
  • Beweging en ontwikkeling stimuleren
  • Identificeren en helpen bij diverse en complexe, sociale problemen
  • Huurders helpen bij digitalisering
  • Stimuleren zelfredzaamheid huurders

“Ik heb nu de praktijkervaring om de wereld in te gaan en een leuke baan te vinden."

Barbara spreekt uit waar haar hart ligt.
Bekijk haar verhaal
Testimonial Barbara Janssens
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl