Type opleiding
Klassikaal
Duur
7 middag-avond bijeenkomsten
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Deze opleiding geeft je inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces en het kunnen optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

Resultaat
Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

In deze opleiding leer je:

 • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en de doelstellingen van de opdrachtgever.
 • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van onderhouds- en beheertaken.
 • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
 • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.
 • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
 • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.
 • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten definiëren.
 • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

Doelgroep
Je kunt meedoen aan de opleiding als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij Vve-beheer, een woningcorporatie, zorgvastgoed, overheidsdienst, ingenieur- en adviesbureau, aannemer enz. Daarnaast heb je hbo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld opleiding Bouwkunde of Facilitymanagement) of tenminste 3 jaar ervaring in het vakgebied technisch beheer en onderhoud van vastgoed. En/of je hebt de opleiding ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ inclusief technische keuzemodulen en/of de opleiding en het examen voor ‘Coördinator’ met goed gevolg afgelegd. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij je past. Je mag voorafgaand ook altijd even contact opnemen met info@decorporatie-academie.nl zodat we met je kunnen meedenken!

Werkwijze
Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding op de online leeromgeving van de opleider. Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed maakt hier deel van uit.

In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht. Er is veel ruimte voor het behandelen van de eigen praktijksituaties. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining gericht op rapporteren en presenteren.


Doel van deze opleiding


De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

Persoonlijk Assessment (Voorbereidingsopdracht)
Ter voorbereiding op de Opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed krijg je als kandidaat een Excel bestand met diverse vragen. Het doel van dit persoonlijk assessment is om op voorhand inzicht te verschaffen in de totale ins en outs van Asset- en onderhoudsmanagement. Daarnaast brengt het assessment jouw ambitie en ontwikkelingsbehoefte in beeld. Hierdoor krijg jij als deelnemer al zicht op de terminologie en inhoud en complexiteit van het speelveld ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Tevens krijgen de docenten inzicht in waar je staat en wat je ambitie is. Zij ondersteunen jou om hierin verder te ontwikkelen.

Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement (Middag + Avond)
 • Onderhoudsmanagement;
 • Ontwikkelingen en de impact op vastgoed;
 • Strategische waarde van vastgoed;
 • Onderhoudsbeleid en -sturing;
 • Regieorganisatie.
Rapporteren en presenteren (Middag + Avond)
Theorie/aanpak voor mondelinge en schriftelijke presentatietechnieken ter voorbereiding voor het zelf schrijven van een ‘goed’ rapport en houden van een persoonlijke presentatie. Er wordt gewerkt met het door de docenten aangereikt materiaal en met de door jou zelf ingebrachte rapporten. Tijdens de vaardigheidstraining wordt met elkaar de rapportage doorgenomen aan de hand van jouw bevindingen die je individueel presenteert.

Vastgoedinformatiemanagement + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed (Middag + Avond)
 • Soorten vastgoedinformatie;
 • Vastgoedinformatie opzetten en beheren;
 • Vastgoeddossier;
 • Relevante wet- en regelgeving voor vastgoed;
 • Organiseren van integraal inzicht en opzetten van een veiligheidsrisicomanagement systeem;
 • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften en claims voorkomen.
Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik (Middag + Avond)
 • Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Methodieken, werkwijzen en aanpak om tot concrete plannen te komen;
 • Duurzaamheidsbeleid en ambities in relatie tot de vastgoedstrategie;
 • Plannen en organiseren van duurzaam beheer en onderhoud in relatie tot regulier en planmatig onderhoud.
Integrale planvorming, budgettering en afstemming van onderhoud op beleidsuitgangspunten (Middag + Avond)
 • Inzicht in het totale proces en deelprocessen om te komen tot integraal beheer en uitvoeringsplan;
 • Welke rapportages zijn input voor het maken van integrale plannen en hoe maak je afwegingen om wat wanneer te gebruiken en op welke wijze;
 • Afstemming op beleid (kosten - ambitie) om tot besluitvorming te komen.
Regievoering en prestatiegericht samenwerken (Middag + Avond)
 • Beheerorganisaties, taken en werkzaamheden;
 • Regierol;
 • Outsourcen van beheertaken en werkzaamheden;
 • Prestatiegericht uitbesteden van beheer en onderhoud.
Effectieve Gespreksvoering, inclusief voorbereiding op het SCEV Examen (Middag + Avond).
Luisteren, samenvatten, doorvragen. Inleven in de gesprekspartner en aandacht voor verbale en non-verbale communicatie. Technieken aanleren, oefenen en eigen stijl ontwikkelen. Dit gericht op het voeren van een adviesintroductiegesprek (start- en einde van een gesprek) en een adviesrapport toelichten op hoofd- en bijzaken.

Afronding
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.De opleiding kan worden afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de opleiders examencommissie.
Het examen bestaat uit twee blokken. Blok 1 is gericht op (vak)kennis en wordt afgenomen aan de start van de laatste opleidingsdag. Blok 2 gaat over de (vak)vaardigheid aan de hand van een praktijkopdracht. Dit moet worden uitgewerkt in een adviesrapport en vervolgens is er een mondelinge uitleg en verdediging.Geslaagden ontvangen het ‘Adviseur’. Dit diploma biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Onderhoudskundig Adviseur (zie www.sertum.nl ).

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
04-09-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
25-09-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-10-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-11-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
20-11-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
11-12-2024
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
15-01-2025
14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
Datum, tijd & locatie
04-09-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
25-09-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-10-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-11-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
20-11-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
11-12-2024 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
15-01-2025 14:00 - 21:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs exclusief BTW € 4.100,-
Opleidingskosten
€ 4.100,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832