Leer op praktische wijze meer over de inhoud en werkwijze van een VvE.

Opleidingskosten
€ 425,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Door verkoop uit complexen verandert de traditionele verhurende corporatie. De corporatie beslist niet meer zelfstandig over het onderhoud aan het complex. Dat gebeurt nu gezamenlijk met andere eigenaars. Ook het dagelijks beheer ligt soms bij een andere beheerder. Dat betekent voor de meeste medewerkers van een corporatie dat de werkzaamheden veranderen. Er komen andere procedures en de besluitvorming loopt anders.

Doelgroep
Voor de medewerkers van een corporatie die regelmatig te maken krijgen met VvE's hebben wij een eendaagse opleiding waarin je op een praktische wijze leert wat een VvE nu precies inhoudt en hoe je moet handelen.

Doel van deze opleiding

  • De juridische structuur van een VvE;
  • Basiskennis van appartementsrecht;
  • Splitisingsaktes en tekeningen;
  • Basiskennis van modelreglementen;
  • Financiële stukken van de VvE;
  • Besluitvorming in de VvE;
  • De rol van de woningcorporatie in de VvE;
  • Door deelnemers ingebrachte casussen.
Werkwijze
Uitleg waarom een VvE bestaat en wat een VvE juridisch precies inhoud. Daarbij aandacht voor de opbouw en de structuur van een VvE. Wat is appartementsrecht, splitsingstekening, breukdeel, stemverhoudingen.

Hoe functioneert een VvE?
Vergaderingen, begrotingen, jaarrekeningen, meerjarenplanningen, de bestuurder, de beheerder, de kascommissie, de verdeling van eigendommen (wat is privé en wat is gemeenschappelijk).

Wat is de rol van de corporatie in de VvE?
De corporatie is vaak nog grooteigenaar in de VvE. Maar de corporatie heeft ook huurders die in de VvE wonen. Hoe verloopt de communicatie tussen VvE en huurders en wat is jouw rol hierin? Waar haal je informatie?