Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De herziene Woningwet 2015 is op 1 juli 2015 in werking getreden. Voor corporaties heeft deze wet belangrijke gevolgen. De opgaaf verandert, financiële gevolgen zijn groot en verantwoording neemt toe. De vrijheid van corporaties wordt sterk ingeperkt. Corporaties mogen alleen nog sociale huurwoningen bouwen en exploiteren voor mensen met lage en middeninkomens maatschappelijk vastgoed realiseren en investeren in leefbaarheid. Ook de samenwerking tussen corporaties en gemeenten wordt nauwer: gemeenten, huurders en corporaties moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken.


In 2021 is de herziene woningwet van 2015 geëvalueerd op de doeltreffendheid en effecten van de genomen maatregelen.De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden.
Corporaties spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van deze betaalbare woningen en het zorgen voor prettig, leefbare wijken. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet heeft daarom als doel de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren en besteedt zowel aandacht aan de werkzaamheden van corporaties, als het toezicht daarop. Aan corporaties wordt meer ruimte geboden voor lokaal maatwerk, de toezichthouder krijgt meer ruimte voor risicogericht toezicht en de administratieve lasten voor corporaties worden zoveel mogelijk verlicht. Dit gebeurt door detailregelgeving te schrappen en dubbele waarborgen weg te nemen, bijvoorbeeld door corporaties, gemeenten en huurders meer vrijheid te geven om het proces van prestatieafspraken in te richten op een manier die aansluit bij de lokale context. Verder worden regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt. Samengenomen zorgen deze wijzigingen ervoor dat de wettelijke uitgangspunten en de lokale context meer leidend worden. Dit voorstel is aangenomen en heeft geleid tot een aangepaste woningwet 2022
Andere wijzigingen als gevolg van de evaluatie zijn:

 • Differentiatie inkomensgrens
 • Aanpassen vrijetoewijzingsruimte
 • Verruiming realisatie maatschappelijk vastgoed
 • Vervallen maximumbedrag leefbaarheiduitgave per woning
 • Minder regels bij niet-DAEB investeringen
 • Verplichting gemeentelijke woonvisie
 • Gewijzigde regels bij verkoop en fusies

Met de komst van het kabinet Rutte IV is minister Hugo de Jonge aangesteld als minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en staat volkshuisvesting weer op de politieke agenda. Als eerste wapenfeit van de Jonge, kunnen de Nationale Prestatie Afspraken worden genoemd.

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen van de Woningwet op juridisch, financieel en strategisch niveau
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop de Autoriteit Woningcorporatie toezicht houdt en op welke wijze en waarover verantwoording dient te worden afgelegd
 • Je weet wat passend toewijzen inhoudt
 • Je weet wat de splitsing DAEB en niet-DAEB betekent

Doelgroep

 • Directeur-bestuurders
 • Leden van de Raad van Commissarissen
 • Managers
 • Beleidsmedewerkers en controllers
 • Huurcommissie en medewerkers

Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 6 PE punten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

Doel van deze opleiding

 • Welke veranderingen brengt de Woningwet met zich mee?
 • De juridische aspecten: het is niet alleen huurrecht, maar ook governance, intern en extern toezicht, staatssteun en financiële bedrijfsvoering
 • Financieel toezicht: wat houdt dit in en op welke wijze vindt dit plaats?
 • Op welke wijze vindt verantwoording plaats?Markttoets bij niet DAEB investeringen
 • Op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken?
 • Passend toewijzen, wat houdt dat in?
 • Fit & Propertest, hoe gaat dit in zijn werk?

Werkwijze
Op interactieve wijze op basis van vragen en discussie gaan we in op de gevolgen van de nieuwe Woningwet en wat de gevolgen zijn voor jouw corporatie en de keuze die zij maakt.

Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door cursisten en docent.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
10-09-2024
09:00 - 17:00
Regio Utrecht
Aanmelden
14-11-2024
09:00 - 17:00
Regio Rotterdam
Aanmelden
06-03-2025
09:00 - 17:00
Regio Amsterdam
Aanmelden
11-09-2025
09:00 - 17:00
Regio Utrecht
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
10-09-2024 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
Datum, tijd & locatie
14-11-2024 09:00 - 17:00
Corporatie Academie - Regio Rotterdam
Datum, tijd & locatie
06-03-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Amsterdam
Datum, tijd & locatie
11-09-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 625,-
Arrangement € 85,-

Arrangementskosten
De arrangementskosten betaal je voor koffie, thee, lunch en het gebruik van een locatie

Ervaringen (12)

Eric
Alliantie • Beheerder wonen
december 2023
Brengt het enthousiast. Want het blijft voor mij droge stof
Anoniem
Anoniem
december 2023
Totale breedte iets te veel financieel
Casper
Woonbron • Gebiedscoördinator
december 2023
Veel van opgestoken. Heldere uitleg en uitgebreide documentatie.
Lominda van der Zanden
Woonin • Medewerker Klantenadministratie en specialist huurverhoging
december 2023
Informatieve training heb veel opgestoken hoe de woningwet in elkaar steekt en hoe het werkt.
Anoniem
Anoniem
maart 2023
Prettige stem om naar te luisteren, Adrie heeft heel veel kennis!
Faiza
Woonin • Allround Beheer
maart 2023
Ja erg leerzaam
Anoniem
Woonin
maart 2023
Docent heeft veel kennis van de leerstof
Rowena
Woonin • Beheerder bijzondere woonconcepten
maart 2023
Arie is een zeer kundige man, en weet alle vragen te beantwoorden. Tevens leuk om iets van de geschiedenis te leren omtrent woningcorporaties.
Heleen
Vestia • Vastgoedadviseur
november 2022
Prima basistraining maar ik zou graag nog wat meer de diepte in willen.
Anoniem
Anoniem
november 2022
Mooi totaaloverzicht
Laad meer...
Mark
Lefier • Manager Dagelijks Onderhoud
november 2022
Veel info, mooie basis
Anoniem
Anoniem
maart 2022
Goede informatie. Goede sfeer. Zou misschien iets meer interactief kunnen zijn. Soms wat veel 'zitten en luisteren'.
Opleidingskosten
€ 625,-
Ervaringsscore
8.4
(21)
“Goede training voor iemand die een paar maanden in de corporatiesector actief is. Veel onderwerpen die op de werkvloer al langs zijn gekomen worden op heldere wijze op een rijtje gezet.”
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832