De training Excel gevorderd is uitermate geschikt voor gebruikers van Microsoft Excel die met de geavanceerde toepassingsmogelijkheden willen werken. 

Opleidingskosten
€ 250,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De training Excel gevorderd is uitermate geschikt voor gebruikers van Microsoft Excel die met de geavanceerde toepassingsmogelijkheden willen werken. De onderwerpen worden klassikaal behandeld. Tijdens de training Excel beschik je over een eigen computer waarmee je kan oefenen door praktijkgerichte opdrachten te maken. Door deze aanpak wordt het leerrendement vergroot.

Doelgroep
De training Excel gevorderd is uitermate geschikt voor gebruikers van Microsoft Excel die met de geavanceerde toepassingsmogelijkheden willen werken.

Doel van deze opleiding

Algemeen
 • Geven van namen aan cellen en deze gebruiken in berekeningen.
 • Maken van aangepaste lijsten om een afwijkende sorteervolgorde te kunnen gebruiken en voor snelle invoer.
 • Beveiligen van werkbladen en werkmappen.
Functies
 • Logische: Als-, En-, Of functie
 • Zoek: Vert.zoeken, horiz.zoeken, index, vergelijken
 • Tekst: Tekst.samenvoegen, links, rechts, spatiesverwijderen
 • Informatie: Isfout, IsNB
 • Nesten van bovenstaande functies tot complexe berekeningen
Formules
 • Rekenen met datums
 • Absoluut en relatief
 • Het gebruiken van absolute en relatieve verwijzingen zodat berekeningen in een groot blad gemakkelijk gekopieerd kunnen worden
Oplossingsmethoden
 • Doelzoeken en oplosser, wat-als analyse
 • Scenario’s maken
Werken met tabellen
 • Lijsten gegevens met tabellen beheren
 • Gegevens in een tabel sorteren
 • Subtotalen maken
 • Uitgebreide filters gebruiken
 • Gegevens samenvatten in een draaitabel
 • Draaitabellen interactief maken met slicers
 • Gegevens samenvatten in een grafiek
 • Externe gegevens importeren
Draaitabellen
 • Maken van een basis draaitabel
 • Maken van berekeningen binnen een draaitabel
 • Maken van meerdere kolommen
 • Werken met meerdere groeperingen
 • Laten zien van de gegevens in percentages
Gegevens beveiligen
 • Een werkmap als definitief markeren
 • Een werkmap beveiligen met een wachtwoord
 • Cellen blokkeren en deblokkeren
 • Een werkblad vergrendelen
 • Geavanceerde functies invoeren
 • Functies invoeren met de wizard
 • De speciale plakopties gebruiken
Logische functies
 • Werken met ALS-functie
 • Werken met de EN-functie
 • Werken met de OF-functie
 • Functies nesten
Zoekfuncties
 • Werken met de VERT.ZOEKEN-functie
 • Werken met de HORIZ.ZOEKEN-functie
 • Werken met de INDEX-functie
 • Werken met de VERGELIJKEN-functie
 • Zoekfuncties combineren
Tekstfuncties
 • Tekst samenvoegen
 • Werken met de LINKS-functie
 • Werken met de RECHTS-functie
 • Werken met de LENGTE-functie
Informatiefuncties
 • Werken met de ISNB-functie
 • Werken met de ISLEEG-functie
 • Werken met de ISFOUT-functie
 • Foutmeldingen leesbaar maken
Werkwijze
De onderwerpen worden tijdens een workshop uitgelegd. Tijdens de workshop beschik je over een computer waarmee je oefent door praktijkgerichte opdracht te maken. De computer staat voor je klaar in de trainingsruimte. Door het zelf toepassen maak je je de vaardigheden snel eigen.