Type opleiding
Klassikaal
Duur
15 lesdagen, gedurende 5 maanden (excl. studietijd)
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

Vastgoed is een fascinerende wereld. Vastgoed kent vele verschijningsvormen, komt via complexe processen met veel partijen tot stand en heeft een grote impact op het dagelijks leven van mensen. De economische crisis van 2008-2014 en het daaropvolgende herstel heeft alle partijen in de vastgoedsector voor nieuwe uitdagingen gesteld. In de opleiding Inleiding Vastgoedkunde komen theorie en praktijk bij elkaar en wordt een stevig fundament in de vastgoedkunde gelegd.
In korte tijd krijg je antwoord op vragen als: Wat verstaan we onder vastgoed? Welke partijen zijn actief op de verschillende vastgoedmarkten? Je krijgt inzicht in de beweegredenen van partijen als ontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Hierdoor begrijp je de afwegingen en keuzes die zij maken en kun je deze vertalen naar jouw praktijk.

Resultaat
Na afloop ben je in staat op niveau te kunnen communiceren over vastgoedvraagstukken die financieel, economisch of juridisch gerelateerd zijn. Je kent de fundamentele begrippen en definities met betrekking tot vastgoed, kent de actuele discussies en trends van de verschillende marktsegmenten en je hebt een basale maar gedegen inkijk in fiscale en juridische aspecten. Je bent in staat investeringsvraagstukken te analyseren en kan op bachelor niveau onderzoek doen naar vastgoedvraagstukken.

Doelgroep
Young professionals, instromers in de vastgoedsector met behoefte aan basiskennis, professionals die zoeken naar verbreding van hun vastgoedkennis of ter voorbereiding op een masteropleiding.

Doel van deze opleiding

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld;

Module 1Vastgoedkenmerken, actoren en haalbaarheidsanalyse

De eerste module geeft een overzicht van het actuele werkveld van vastgoedkunde. Uit welke domeinen bestaat de multidisciplinaire vastgoedkunde? Vervolgens komen het proces en de actoren aan de orde die een rol spelen bij het ontwikkelen en gebruiken van vastgoed: gebruikers, overheden, ontwikkelaars en financiers. De module wordt afgesloten met een verkenning van haalbaarheidsanalyses.

Module 2Vastgoedmarkten: marktwerking en segmenten

De tweede module is gericht op (de werking van) vastgoedmarkten. Naast de algemene economische principes van marktwerking en marktevenwicht komen ook theorieën aan de orde die inzicht geven in marktverstoring. Vervolgens wordt gekeken naar modellen die het effect van marktontwikkelingen schatten en wordt de werking van financiële markten nader belicht. De module wordt afgesloten met de kenmerken van de woningmarkt.

Module 3Inleiding recht en fiscaliteit

In de laatste module worden de basisbeginselen van Nederlands recht uiteengezet. In het bijzonder komen de voor vastgoed relevante beginselen van privaatrecht en omgevingsrecht aan de orde. Op het vlak van fiscaliteit geeft de module inzicht in de relevante directe en indirecte belastingen in relatie tot vastgoed waaronder het boxensysteem, vennootschapsbelasting, btw en overdrachtsbelasting.

De colleges vinden eenmaal per week plaats (maandagmiddag) van 13:00 tot 17:00. Dit zijn klassikale colleges op locatie. Het klassikale karakter versterkt het ‘leren van elkaar’, en geeft ook de mogelijkheid tot sparren en discussiëren over de onderwerpen. Aangezien deelnemers vanuit verschillende sectoren binnen het vastgoed samenkomen, is het interessant om te horen hoe er vanuit de andere sector wordt gekeken naar de vraagstukken. De groepen bestaan uit ongeveer 20 tot 30 personen.

Het programma bestaat uit hoor- en werkcolleges, opdrachten en een schriftelijk eindtentamen. Er is een groepsopdracht, waarin de domeinspecifieke kennis uit de verschillende modules wordt geïntegreerd. Daarnaast wordt individueel een researchpaper geschreven. Zowel het tentamen als de groepsopdracht en de individuele opdracht tellen mee voor het eindcijfer en moeten met een voldoende worden afgesloten.

Extra bijzonderheden
Deze opleiding vraagt van de deelnemers een HBO werk- en denkniveau. Twijfel je over deze toelatingseisen? Neem dan gerust contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl
Houdt bij deze opleiding rekening met een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 12 tot 20 uur per week.

Tijdens de opleiding dienen er zelf enkele boeken te worden aangeschaft. De geschatte kosten hiervoor zijn €240,-

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 4.950,-
Opleidingskosten
€ 4.950,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832