Type opleiding
Klassikaal
Duur
4 dagen
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De leergang ‘Leiderschap in Complexiteit’ bereid je voor op leiderschap dat nodig is om effectief en wijs om te gaan met complexe vraagstukken in een voortdurend veranderende wereld. Ook voor woningcorporaties geldt dat ze steeds verder verbonden raken met de grote uitdagingen van dit moment: woningnood, bouwstop, verduurzaming, veiligheid, de sociale kloof. Dit vraagt veel van de sector en ook van de mensen die hier werkzaam zijn.

Het programma Leiderschap in complexiteit biedt je een unieke kans je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen in de context van complexe en onvoorspelbare uitdagingen. Of het nu gaat om klimaatverandering, de crisis op de woningmarkt of andere complexe vraagstukken, dit programma rust je uit met wijs en effectief leiderschap om deze uitdagingen aan te pakken. Je leert vanuit een multidisciplinaire benadering hoe je kunt navigeren in een wereld vol dynamiek en onzekerheid. Door de combinatie van wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke verankering en persoonlijke reflectie, biedt dit programma een diepgaande herziening van je leiderschap, inclusief een versterking van je persoonlijke cultuur. Het is een unieke kans om te groeien als leider en je aan te passen aan de eisen van een snel veranderende wereld.

Resultaat

Na het volgen van het programma Leiderschap in complexiteit ben je toegerust met het vermogen om effectief om te gaan met complexe vraagstukken in je werk. Je zult in staat zijn om:

Wijs en effectief leiderschap toe te passen; Je ontwikkelt competenties die nodig zijn om complexe problemen aan te pakken en effectief leiding te geven in een steeds veranderende en onvoorspelbare wereld.

Diepgaande zelfreflectie uit te voeren; Je leert reflecteren op je eigen leiderschapsstijl, persoonlijke overtuigingen en waarden, wat je helpt om bewustere en effectievere beslissingen te nemen.

De door de opleider ontwikkelde code toe te passen; Je leert een open en nieuwsgierige houding aan te nemen, meningen uit te stellen en de juiste vragen te stellen, wat essentieel is voor het verkennen en begrijpen van complexe vraagstukken. Deze open en op samenwerking gerichte houding maakt je bovendien effectief in het succesvol betrekken van anderen bij je vraagstuk. Je aanpak geeft hen het gevoel te worden gerespecteerd.

Interactie en samenwerking te bevorderen; Je krijgt de mogelijkheid om ervaringen en inzichten te delen met andere deelnemers, waardoor je leert van verschillende perspectieven en samen nieuwe oplossingen kunt bedenken voor complexe problemen. Zo kan het totaal meer zijn dan de som der delen.

Verdieping van eigen leiderschap te realiseren; Door middel van wetenschappelijke analyse, maatschappelijke verankering en persoonlijke reflectie ontwikkel je een dieper inzicht in je eigen leiderschap en draag je bij aan een grondige herziening en versterking ervan.

Toegepaste complexiteitsdenken in de praktijk te brengen; Je leert complexiteitsdenken te vertalen naar praktische toepassingen in bestuur, beleid en gedrag, waardoor je beter kunt inspelen op onoverzichtelijke en ongecontroleerde situaties.

Het programma Leiderschap in Complexiteit biedt dus niet alleen een theoretisch kader, maar geeft je ook praktische tools en inzichten die je direct kunt toepassen in je werk. In de kern raakt het ook aan jou als persoon. Welke kwaliteiten zou jij kunnen versterken nóg succesvoller te worden?

Doelgroep 

Leidinggevenden met een nieuwsgierige, open en leergierige houding die openstaan om met én van elkaar te leren.

Doel van deze opleiding

Voorafgaand aan de start van de leergang, plannen we een persoonlijk gesprek met jou om je leerdoelen te verfijnen. Dit zorgt ervoor dat je het maximale uit de training kunt halen. Daarnaast ontvang je voorbereidingsopdrachten die je moet bestuderen voordat de modules beginnen. Deze voorbereidingen helpen je om actief deel te nemen en dieper in te gaan op de stof tijdens de sessies. Een cruciaal onderdeel van het programma is de persoonlijke reflectie en zelfonderzoek, waarbij je je eigen leiderschap en de invloed daarvan op complexe situaties verkent. We moedigen je ook aan om actief bij te dragen aan groepsdiscussies en reflectiesessies. Dit verrijkt niet alleen jouw leerervaring, maar ook die van je mededeelnemers.

Dag 1 – Complexity science & Complexity thinking
Complexiteit als wetenschap

De eerste dag van je programma is gewijd aan een kennismaking met het vak complexiteitskunde. Wat beoogt dit vak? Wat zijn de uitgangspunten ervan? Waar en waarom ontstond deze methode van interdisciplinair kijken naar grote vraagstukken? Hoe kan het bijdragen aan jouw job en aan jouw leiderschap? Wat kan de betekenis zijn van complexiteitskunde voor de corporatiewereld? Vandaag maak je kennis met kernbegrippen van complexiteitskunde zoals computation modelling, ecosystemen/netwerken, interacties en emergentie en non-lineaire dynamiek. Ze worden uiteengezet door natuurkundigen en bestuurskundigen. Samen met de moderator reflecteer je aan het einde van de dag op de inhoud van de colleges en verzamel je de eerste bouwstenen voor de slotopdracht. Deze opdracht is in de vorm van een brief aan jezelf, waarin je de vraag verkent waar jouw kracht als leider ligt, in relatie tot de complexiteit van je werk.

Dag 2 – Thema 1: gaskraan dicht!
Maatschappelijke complexiteit

Vandaag ligt een actueel en uiterst complex vraagstuk onder de loep, verbonden met economie, politiek, energietransitie en vooral: sociale en maatschappelijke emotie. Het gaat dan om de Groningse gaswinning en de beëindiging ervan. Je maakt kennis met uiteenlopende facetten van dit dilemma tijdens werkbezoeken en colleges. De vraag komt op tafel welke vorm van leiderschap effectief is in zoiets complex als ‘gaskraan’. En ook: wat werkt niet en hoe komt dit dan? Aan het einde van de dag nodigt de moderator jou en de andere deelnemers uit na te denken over de wijze waarop jij in dit dossier zou ‘leiden’. Welke kwaliteiten heb je op orde, welke verdienen aanscherping?

Dag 3 – Thema 2: wonen in een bevend huis
Bestuurlijke complexiteit

Dit thema is nauw verbonden met het jou zo bekende woondomein. Als thema is ‘wonen’ in de provincie Groningen een stuk meer beladen dan elders. Voor velen voelt wonen daar niet veilig meer; huizen zijn beschadigd, de waarde ervan verdampt. NAM, Rijksoverheid, de Nationaal Coördinator Groningen: in de loop van de jaren is een complexe bestuurlijke situatie ontstaat die niet bracht wat de bewoners hoopten: veilig wonen. Hoe zou de corporatie zich hierin kunnen opstellen? Wat is wijs beleid? Hoe ga je verstandig om met tegengestelde belangen? Met beeldvorming? Met onduidelijk beleid? Met overheden die beloven maar traag handelen? Centraal staat dus hier de vraag hoe je kunt leiden en navigeren in moeilijke en ‘mistige’ omstandigheden, in onvoorspelbare processen. Welk leiderschap past hierbij?

Dag 4 - Slotbijeenkomst en ‘graduation’
Complexiteit en persoonlijk leiderschap
De vierde en laatste dag is gewijd aan een reflectie richting persoon en professie, in relatie tot complexiteit. Werken in en aan organisaties die acteren in veelkantige, complexe netwerken, vereist allerlei kwaliteiten. Zoals het vermogen te luisteren naar anderen en het waarderen van andere meningen en opvattingen. Ook het ruimte durven geven aan processen, vanaf de zijlijn en zonder dwingende sturing, is belangrijk. Voor dit laatste zijn zelfvertrouwen en zelfkennis onmisbare ingrediënten. Over deze en andere facetten van je vernieuwde leiderschap gaat het vandaag. In een brief aan jezelf formuleer je de verzamelde nieuwe inzichten en geef je aan met welke speerpunten jouw nieuwe leiderschap vorm gaat krijgen. Waarom en waartoe. Tot besluit van de vierdaagse vindt jouw ‘Graduation’ plaats. De opleider overhandigt je dan een officieel certificaat, voorzien van een persoonlijke aanbeveling van je moderator.

Werkwijze
De leergang ‘Leiderschap in Complexiteit’ wordt klassikaal gegeven, waarbij directe interactie, persoonlijke reflectie en groepsdiscussies centraal staan. Deze werkwijze is gekozen omdat het essentieel is voor de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden om in een stimulerende en interactieve omgeving te leren van zowel sprekers als mededeelnemers (‘lerende omgeving’). Het pedagogische uitgangspunt is hierbij: exploring wise leadership together.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
16-09-2024
13:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
17-09-2024
09:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
18-09-2024
09:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
19-09-2024
09:00 - 17:00
Flonk Hotel - Groningen
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
16-09-2024 13:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
17-09-2024 09:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
18-09-2024 09:00 - 22:00
Flonk Hotel - Groningen
19-09-2024 09:00 - 17:00
Flonk Hotel - Groningen
Dit is een meerdaagse training

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 5.000,-
Arrangementskosten € 950,-
Opleidingskosten
€ 5.000,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832