Hoe kan ik als ondernemer/manager mijn organisatie, beleid, cultuur en werkwijze aanpassen om de ketenintegratie bij het invoeren van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) succesvol te laten verlopen?

Opleidingskosten
€ 805,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De procesfasen beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door onder andere TNO en OnderhoudNL en uitgegeven door Stichting RGS, zijn de basis voor deze masterclass. De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de projectfasen kennen en toepassen. Deze procesfasen omvatten onder meer: portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteding en acquireren, opstellen raamovereenkomst, bepalen kwaliteitsuitgangspunten.

In de Masterclass gaan we met jou aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in jouw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten.

Resultaat
Na deze training ken je de procesfasen van RGS en weet je wat dit betekent voor jouw organisatie, de cultuur en de competenties van het management en de medewerkers.

Doelgroep
Deze training is voor directie en management.

Doel van deze opleiding

  • Achtergrond en aanleiding RGS;
  • Communicatie, cultuur, competenties;
  • RGS als antwoord op veranderingen in de markt;
  • RGS procesmodel en VGO-Keurmerk;
  • INK-managementmodel;
  • Organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming;