Voor medewerkers die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren.

Opleidingskosten
€ 295,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Resultaat

  • Veilig kunnen werken met elektrische installaties
  • Kennis en inzicht verwerven om ook anderen op een veilige manier werkzaamheden te laten verrichten met laagspanning
  • Kennis en inzicht eigen maken om situaties op veiligheid te kunnen beoordelen
  • Kennis opdoen over het gebruik van het juiste gereedschap en de toepassing van preventiematerialen

Doelgroep
De cursus NEN 3140, leidend tot Vakbekwaam Persoon (VP), is bestemd voor personen die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren.

Doel van deze opleiding

De cursus maakt vertrouwd met de Europese norm NEN-EN 50110-1, de norm 3140, 4e druk en de volgende onderwerpen:

  • Inleiding arbowet
  • Gevaren en ongelukken
  • Uitgangspunten voor een veilige bedrijfsvoering en het veilig uitvoeren van onderhoud; personeel en werkvoorschriften
  • Inspectie van arbeidsmiddelen en installaties
  • Werkvoorschriften voor het spanningsloos, in de nabijheid van spanningsvoerende delen en onder spanning werken
  • Gebruik van hulpmiddelen, waaronder PBM's en de laagspanningsbundel

Tevens wordt uitvoerig ingegaan op praktijksituaties.