Opleidingskosten
€ 860,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectiemethodiek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer kan zijn waarnemingen vertalen in een hersteladvies en de gevelkwaliteit positioneren binnen het meerjarig planmatig onderhoud.

Resultaten
 • Je kunt een gevelinspectie uitvoeren
 • Je kunt de conditie van een gevel bepalen
 • Je kunt actief meedenken om gevelgebreken of verontreinigingen te herstellen
 • Je kunt controleren of uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen
 • Je verwerft inzicht in de algemene conditie van het totale gebouwbeheer en kunt de kosten beter plaatsen in het meerjarig onderhoudsbeleid/plan
Doelgroep
 • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en andere instellingen
 • Beheerders en adviseurs
 • Opzichters en uitvoerders

Doel van deze opleiding

 • Levensduur van gevelsystemen
 • Kwaliteit van metselwerk en voegen
 • Vochtproblematiek, hydrofoberen en reinigen van gevels
 • Isoleren van gevels (systemen en methodieken)
 • Kozijnaansluitingen en waterkerende slabben (lood)
 • Relatie ontwerp en onderhoud