Oplossingsgerichtleiderschap in een snel veranderende wereld

Opleidingskosten
€ 1.337,50

Omschrijving

Oplossingsgericht leiderschap in een snel veranderende wereld


Hoeveel tijd ben jij kwijt aan het blussen van brandjes?


Het resultaat

Leidinggevendendie de principes van (on)wijs leiderschap toepassen merken dat zij:

Helder zijn overwaar het naar toe moet en flexibel in hoe dat te bereiken

Minder hoeven te‘trekken en te duwen’ waardoor het werk prettiger en lichter wordt

Als coachendeleidinggevende oprecht contact maken met hun medewerkers

Oplossingenbedenken in plaats van tot vervelens toe problemen analyseren

Beter de talentenzien van hun medewerkers en hen beter stimuleren om in kleine stapjes hunmogelijkheden te ontwikkelen

Vragen stellenwaarmee bij medewerkers energie wordt gegenereerd en beweging wordt gecreëerd

Vooruitgangzichtbaar maken en versterken


Doelgroep

Vooriedere leidinggevende die toekomstgericht wil leidinggeven in een snelveranderende wereld.


Werkwijze

De training wordt verzorgd door 2 trainers dietrainen vanuit onderstaande uitgangspunten:

· Doelgericht. No-nonsense en to-the-point. Allesgericht op toepassing in de praktijk.

· Succes ervaren. De training heeft een hoog‘doe-gehalte’. Met veel gevarieerde werkvormen waardoor je direct het succeservaart van je ontwikkeling.

· Zelfregie versterkend. In de trainingga je aan de gang met het verbreden van jouw repertoire. Zodat je hetzelfsturend vermogen van je medewerkers kunt vergroten.

· Interactief. Samen met leidinggevendeprofessionals uit andere organisaties. Leren van en met elkaar. Zo bouw jetegelijkertijd je eigen netwerk uit.

· Veilig, spannend én leuk! Een afwisselendecombinatie van verassende werkvormen, humor en jezelf durven stretchen omserieuze noten te kraken.

· Leren en ontwikkelen heeft tijd nodig. Al voordat detraining begint en tussen de trainingsdagen door ga je actief aan de slag om jeleerrendement te maximaliseren.

Naastde trainingsdagen vraagt deze training van jouw dat je 2 dagdelen eigen tijdinvesteert in een ontspannen toekomst.


Documentatie

Jeontvangt het boek Oplossingsgericht leidinggeven van Frederike Bannink

Doel van deze opleiding

(On)wijsLeiderschap

(On)wijsleiderschap gaat over wijs leiderschap: werken vanuit een focus opmogelijkheden. Van jezelf, van je medewerkers en van je organisatie. Afstappenvan het hardst werken in de rol van expert, de wijze, met kennis in pacht.Kiezen voor de ‘niet-weten’ houding en focus op mogelijkheden van deorganisatie en werknemers.

(On)wijsleiderschap heeft drie uitgangspunten:

De wereld waarinwe leven wordt steeds onvoorspelbaarder. Hoe zorg je voor continueontwikkeling, wanneer randvoorwaarden steeds veranderen?

Tijd en aandachtzijn schaars. Hoe besteed je je tijd effectief en houd je tijd over?

Als leidinggevendekrijg je de medewerkers die je verdient. Hoe zorg jij voor medewerkers metzelfsturend vermogen?

Detraining (On)wijs leiderschap gaat over succesvol inspelen oponvoorspelbaarheid door toepassing van de methodiek van oplossingsgerichtleidinggeven.