Duur
4 uur
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Vormgeven van samenwerking: de opgave centraal en de rol van een netwerkorganisatie
Wonen, zorg, welzijn en veiligheid raakt iedereen. Een gebiedsgerichte aanpak op deze gebieden werkt het beste als de professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten nauw samenwerken

Werkende weg samen aan de slag
In de praktijk voelen mensen die noodzaak tot brede samenwerking vaak wel, maar krijgen daarvoor niet altijd de ruimte. Omdat organisaties daarin beperkt worden door eigen harde grenzen, een governance die is gebaseerd op ‘in control zijn’, een geframede doelstelling of een uitgestippelde strategie voor de komende jaren. Er is meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Meer fluide, op organische netwerken gebaseerde manieren van organiseren en samenwerken. Waarin gewerkt wordt aan een nieuwe situatie, waarvan het ambitieniveau samen is bepaald en er ruimte is om de verschijningsvorm ‘werkende weg’ samen te ontwikkelen. Is het ‘waardecreatiemodel’ het wondermiddel om ‘over de eigen organisatiegrenzen heen’ (in wijken) samen te werken? En om innovatie – in maatschappelijke duurzaamheid bijvoorbeeld – te versterken? In dit seminar gaan we op onderzoek uit.

Voor deelname aan dit seminar ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 4 PE studiepunten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan het seminar laat weten.

Doel van deze opleiding

Verschillende oplossingsrichtingen en ideeën gedeeld over hoe de ‘werkende weg’ eruit kan zien.

Programma

12.00u - 13.00u Ontvangst met een broodje

13.00u – 13.15u Opening

Cor Snoeijs, bestuurder Stekademy - Dagvoorzitter

13.15u – 13.45u Visie en proces achter nieuwe versie Visitatie woningcorporatie

Proces totstandkoming nieuwe versie Visitatie woningcorporatie 7.0 in het veranderde tijdsbeeld. Daarbij wordt ingezoomd op de visie daarachter (meten prestatieafspraken, ambities en mogelijkheden.

Claudia Siewers, Directeur Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

13.45u – 14.15u Vernieuwing van onze gehele gebouwde omgeving

Meer duurzame impact realiseren met domeinoverschrijdend samenwerken. Uitdagingen als klimaatverandering, leefbaarheid, gezondheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid vragen vernieuwing van onze gehele gebouwde omgeving.

Erik van Wijk, Grondlegger “DeWaardeFabriek”

14.15u – 14.45u Pauze

14.45u –15.30u Interactieve dialoog met publiek adhv stellingen

Rondom het thema: 'Domeinoverschrijdend samenwerken door een PlatformCorporatie’ voeren we een interactieve dialoog met het publiek. De moderatoren zullen aan de hand van de verkregen feedback de dialoog aangaan met sprekers en het publiek. Het beoogde effect hiervan is dat men zich meer bewust wordt van de integraliteit van maatschappelijke opgaven en de rol die men zelf hierin actief kan pakken om meer duurzame impact en de gewenste maatschappelijke transities binnen de gestelde tijd toch mogelijk te maken.

Jo Bronckers, Medeoprichter en vice-president FIBREE

Erik van Wijk, Grondlegger “DeWaardeFabriek”

15.30u –16.00u Productiecapaciteit fabrieksmatige woningbouw

Inventarisatie in opdracht van min. BzK productiecapaciteit fabrieksmatige woningbouw in Nederland. Zicht op standaardisatie en samenwerking in de Bouw?

Marjet Rutten, Gideon Building Transition Tribes


16.00u – 16.15u Pauze

16.15u – 17.00u Afscheid Henny van den Heiligenberg in zijn rol als bestuurder

17.00u – 18.30u Netwerkborrel

Opleidingskosten
€ 0,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832