Type opleiding
Klassikaal
Duur
8 middagen excl. studietijd
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Een even interessante als moeilijke opgave bij gebiedsontwikkeling is het opstellen van een ontwikkelingsstrategie in een vroege fase. Deze opleiding ontrafelt de complexiteit van dit vraagstuk met als concreet doel om tot een ontwikkelingsstrategie te komen die richting geeft aan een langdurig gebiedsontwikkelingsproces.
Bij de gebiedsontwikkeling worden veel vraagstukken gebundeld, zo moeten een processtrategie en een financiële strategie worden opgesteld. Er moet maatschappelijk draagvlak worden gecreëerd. Een koppeling met diverse beleidsvelden is noodzakelijk. Dit alles moet ook voldoende juridisch geborgd worden ingebed. Dit vraagt kennis over veel verschillende beleidsterreinen.
De ervaring leert dat specialistische kennis over deelvraagstukken binnen organisaties vaak wel voorhanden is, maar het bij elkaar brengen een vak apart is. Inzicht in de context waarin verschillende actoren opereren is onontbeerlijk voor een realistisch verwachtingspatroon.

Resultaat
Na afronding van Strategie voor Gebiedsontwikkeling heb je inzicht gekregen in de complexiteit van de sturingsopgave in een gebiedsontwikkelingsopgave, ben je in staat om hiervoor in een vroege fase een ontwikkelingsstrategie op te stellen en heb je vaardigheden verkregen om samen te werken met partijen met uiteenlopende belangen. Deze partijen komen zelf aan het woord en het programma biedt ruimte om samen met hen en de andere deelnemers oplossingen te zoeken om gebiedsontwikkeling in een hogere versnelling te brengen.

Doelgroep
Professionals die werken bij gemeenten, provincies, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en consultants, die betrokken zijn bij complexe gebiedsontwikkelingen. Dit kan variëren van grootschalige projecten tot kleinschalige gebieden waar een versnelling van de woningbouwopgave de uitdaging is.

Doel van deze opleiding

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld;
  • Actuele dilemma’s en strategische keuzes in gebiedsontwikkeling
  • Van WRO naar de Omgevingswet
  • Gebiedsontwikkeling en de ontwerpopgave
  • Gebiedsontwikkeling als integrale opgave
  • Participatie organiseren
  • Grondbeleid nieuwe stijl
  • Projectorganisaties
De huidige praktijk
De eerste dag wordt de wijze waarop we in Nederland invulling geven aan gebiedsontwikkeling geschetst. Er wordt stilgestaan bij de hedendaagse modellen. Deze worden in een bredere context geplaatst en vergeleken met praktijk in het buitenland. Ook wordt de actualiteit in een historisch perspectief geplaatst, van planmatige naar organische ontwikkeling.

De juridisch-planologische kaders
In deze dagen zal worden ingegaan op de betekenis van gebiedsontwikkeling in de planologie. Ook zal er worden stilgestaan bij de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling, direct gekoppeld aan het besluitvormingsproces in een vroege fase van gebiedsontwikkeling. Tevens wordt aan de hand van de wijze van ontwerpen verduidelijkt hoe dit kan helpen bij onzekerheden in breedte en duur van de ontwikkelingsopgave.

Werkcollege
Deze dag staat in hetteken van het voorbereiden van de (eind)casusopdracht. Je gaat onder deskundige begeleiding aan de gang met een actuele gebiedsontwikkeling uit jouw praktijk.

Grondbeleid en grondexploitaties
In dit college wordt ingezoomd op inhoud en doelen van het grondbeleid. Ook worden diverse modellen van financiële samenwerking binnen de ontwikkelopgave besproken.

De organisatorische implicaties
In de vierde dag wordt de verbinding gelegd tussen de bestuurlijke context en de formele juridische kaders. Het creëren van draagvlak staat hierbij centraal.

Projectorganisatie en marktbenadering
Deze dag richt zich op welke samenwerkingsvormen er zijn en welke passend zijn. Veel aandacht is er voor de vraag wie de regie voert en hoe de belangen van alle betrokkenen tot hun recht komen. Hoe kan een partij een stempel drukken op het proces? En dat in het bijzonder bij gebieden waarin private partijen het initiatief hebben. Het is een dag met veel voorbeelden, rechtstreeks uit de mond van direct betrokkenen bij complexe processen.

Toepassing
De laatste dag staat de toepassing van bovengenoemde onderdelen centraal. Dit gebeurt aan de hand van presentaties van jou en mede-deelnemers over een zelf ingebrachte praktijkcasus. Een panel van experts becommentarieert deze.

Extra bijzonderheden
Deze opleiding vraagt van de deelnemers een HBO/WO werk- en denkniveau. Daarnaast vraagt de opleider ten minste vijf jaar werkervaring met ontwikkelingsvraagstukken. Twijfel je over deze toelatingseisen? Neem dan gerust contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl

Houdt bij deze opleiding rekening met een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 8 uur per week.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
20-09-2024
11:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-10-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
11-10-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-10-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
08-11-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
15-11-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
29-11-2024
12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
20-09-2024 11:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-10-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
11-10-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-10-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
08-11-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
15-11-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
29-11-2024 12:30 - 16:15
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 3.570,-
Opleidingskosten
€ 3.570,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832