Huurders worden steeds mondiger en gebruiken social media om hun onvrede en klachten te uiten. Of dit nu eerlijk is of niet: als corporatie-medewerker moet je hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.

Je werkt steeds meer digitaal samen met je collega’s en ketenpartners als zorgorganisaties en de politie. Ook huurders communiceren steeds meer digitaal: reparatieverzoeken, een online aanvraag voor aanpassing van de woning of met een virtual reality bril door de woning lopen. Hoe kun je huurders goed ondersteunen? Menselijk contact blijft belangrijk in het sociaal beheer. Goed contact met huurders helpt bij preventie van problemen. Ben jij digitaal vaardig in het contact met huurders en de samenwerking met collega’s en ketenpartners?

Een opleiding kan je helpen hier beter in te worden. Herken je een van deze vragen? Bekijk dan het leeraanbod op deze pagina.

  • Hoe gebruik ik digitale middelen in de communicatie met huurders? Wanneer gebruik ik Whatsapp, de telefoon of ga ik voor een gesprek?
  • Hoe kan ik (oudere) huurders helpen en coachen in het gebruiken van de digitale apps en portalen van mijn corporatie?
  • Hoe werk ik goed met de digitale tools die we gebruiken binnen de corporatie van Microsoft Teams tot Sharepoint?

Slim en effectief digitaal communiceren met bewoners
Je rol als sociaal beheerder, woonconsulent of medewerker woonfraude/huurincasso, verandert omdat bewoners meer zelf regelen online. Bewoners communiceren vaker en via verschillende kanalen. Ben je bekend met de voorkeuren van de bewoners en weet je wanneer je over moet stappen naar niet-digitaal? Hoe ga je om met bewoners die minder digitaal zijn? Ondersteun huurders die moeite hebben met de digitale communicatie met de corporaties zoals reparatieverzoeken Werk intern samen met collega’s om de ondersteuning aan huurders te verbeteren Het is handig als jij weet welke huurdersapps er worden gebruikt bij jouw corporatie. Dan kan jij de huurders verwijzen naar de juiste app en loket. Zorg dat je de sociale media en de berichtgeving over jouw corporatie blijft volgen.

De nieuwe digitale mogelijkheden hebben ook valkuilen. Online is het makkelijker met modder te gooien. Bewoners worden steeds mondiger. Hoe kun je hier mee omgaan of digitale agressie zelfs voorkomen?

Veilig digitaal werken
Hoe werk je op een veilige manier met persoonsgegevens van de huurders? Ken je de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En wat betekent dat voor jouw manier van werken? En weet je ook hoe jij zelf kunt bijdragen aan de informatiebeveiliging van je corporatie?

Een nieuwe rol: huurder coachen in het gebruik van apps
Bij meer en meer digitaal werken gaat ook wel eens wat mis en huurders kunnen laagdrempelig hulp gebruiken. Jij vervult een spilfunctie: door huurders te helpen, maar ook door snel problemen met de portalen te signaleren zodat die verbeterd worden. Ondersteun huurders die moeite hebben met de digitale reparaties. Werk intern samen met collega’s om de ondersteuning aan huurders te verbeteren.

Een goede samenwerking met collega’s en partner organisaties
Zowel met externe ketenpartners, als binnen je eigen corporatie zul je veel online samenwerken. Overleggen via Microsoft Teams, documenten delen via Sharepoint. Dit vraagt om handigheid met deze samenwerkingstools. Zijn jouw basisvaardigheden op orde?