Wat is asbest, wat zijn de gevaren en wat is de regelgeving?

Opleidingskosten
€ 225,-

Omschrijving

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen zit dit goed weggestopt en levert het geen risico's op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Om deze risico's te beperken is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen weten hoe ze dit materiaal herkennen. En hoe ze hier op de juist manier mee omgaan.

Resultaat:

Na afloop van de training:

  • ken je de gevaren en toepassingen van asbest
  • ben je op de hoogte van recente wet- en regelgeving
  • ken je de gezondheidsrisico's
  • weet je wanneer je asbest moet verwijderen, maar ook wanneer je het kunt laten zitten
  • weet je welke informatieplicht bestaat richting bewoners

Doelgroep:

Alle medewerkers van corporaties die te maken kunnen hebben of in contact kunnen komen met asbest.

Werkwijze:

In deze training leer je om asbest en de diverse soorten en toepassingen te herkennen. Tijdens de training maken we gebruik van foto's van praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal. De lessen worden klassikaal gegeven, waarbij je individueel en in groepjes aan opdrachten werkt. Onze specialist is de hele dag beschikbaar voor vragen en feedback waar nodig.

Doel van deze opleiding

Programma:

Asbest, waar komt het vandaan en wat zijn de risico's voor de gezondheid?
Wat is asbest precies? Waar wordt het geproduceerd en welke risico's brengt het met zich mee?

Regelgeving en controlerende instanties.
Welke wet- en regelgeving moet er worden nagestreefd en welke instanties handhaven deze regels?

Asbest laten zitten of verwijderen?
Wanneer is asbest geen gevaar en wanneer wel?

Verplichtingen van huurder en verhuurder.
Welke verantwoordelijkheden liggen bij wie? Inzicht in de verantwoordelijkheden bij een huurcontract.

Procedures bij werkzaamheden met asbest.
Wanneer er wordt gewerkt met asbest gelden er strenge regels. Welke procedures komen daarbij kijken? En welke procedures hanteert de corporatie?