Wat is asbest, wat zijn de gevaren en wat is de regelgeving?

Opleidingskosten
€ 225,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen zit dit goed weggestopt en levert het geen risico's op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Om deze risico's te beperken is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen weten hoe ze dit materiaal herkennen. En hoe ze hier op de juist manier mee omgaan.

Resultaat

  • Je kent de gevaren en toepassingen van asbest
  • Je bent op de hoogte van recente wet- en regelgeving
  • Je kent de gezondheidsrisico's
  • Je weet wanneer je asbest moet verwijderen, maar ook wanneer je het kunt laten zitten
  • Je weet welke informatieplicht bestaat richting bewoners

Doelgroep
Alle medewerkers van corporaties die te maken kunnen hebben of in contact kunnen komen met asbest.

Bijzondere trainingsvorm
Je gaat asbest opsporen in Virtual Reality.

Doel van deze opleiding

Asbest, waar komt het vandaan en wat zijn de risico's voor de gezondheid?
Wat is asbest precies? Waar wordt het geproduceerd en welke risico's brengt het met zich mee?

Regelgeving en controlerende instanties.
Welke wet- en regelgeving moet er worden nagestreefd en welke instanties handhaven deze regels?

Asbest laten zitten of verwijderen?
Wanneer is asbest geen gevaar en wanneer wel?

Verplichtingen van huurder en verhuurder.
Welke verantwoordelijkheden liggen bij wie? Inzicht in de verantwoordelijkheden bij een huurcontract.

Procedures bij werkzaamheden met asbest.
Wanneer er wordt gewerkt met asbest gelden er strenge regels. Welke procedures komen daarbij kijken? En welke procedures hanteert de corporatie?

Werkwijze
In deze training leer je om asbest en de diverse soorten en toepassingen te herkennen. Tijdens de training maken we gebruik van foto's van praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal. De lessen worden klassikaal gegeven, waarbij je individueel en in groepjes aan opdrachten werkt. Onze specialist is de hele dag beschikbaar voor vragen en feedback waar nodig.

Virtual reality
Tijdens de training leer je aande hand van theorie en praktijkvoorbeelden hoe je asbesthoudend materiaal kuntherkennen. Als aanvulling op de training heeft de opleider een VR-toolontwikkeld die veel verder gaat dan de plaatjes en 2D video’s instandaardtrainingen. Je gaat in dit onderdeel in een virtuele wereld oefenen inlevensechte situaties, vanuit de veiligheid van het klaslokaal. In een woning,kantine of fabriek zoekt je zelf naar asbestverdachte objecten en word je zoklaargestoomd voor het echte werk.