Opleidingskosten
€ 850,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Je komt als opzichter bij huurders thuis. Bij het inspecteren van mutatiewoningen of het opnemen van de meer ingewikkelde reparatieverzoeken kun je asbest tegenkomen. Weet jij welke woningonderdelen mogelijk asbest kunnen bevatten? En als je asbestverdacht materiaal signaleert, welke stappen neem je dan? Jij bent als opzichter vaak de opdrachtgever in de asbestketen. Hoe stuur je de verschillende partijen in deze asbestketen effectief aan?

Resultaat
Je leert asbest(verdacht)materiaal herkennen en hiermee om moeten gaan. Je krijgt inzicht in de diverse stadia van het inventariseren en saneren van een woning en in de partijen die daarbij betrokken zijn. Doordat je weet wat er in ieder stadium gebeurt, kun je de verschillende partijen goed aansturen.

Doelgroep
Opzichters en medewerkers die het asbest(sanerings)proces aansturen.

Bijzonderheden
Je gaat asbest opsporen in Virtual Reality.

Doel van deze opleiding

 • Asbest herkennen inclusief monsterpotjes en Virtual Reality
 • Wet en regelgeving
 • Asbestketen
 • Fase: Inventariseren
  • Doel inventarisatie
  • Deskresearch (oude rapporten etc. en eerdere saneringen andere woningen)
  • Asbestinventarisatierapporten en risicoklassen
  • Risicoklassen en gevolgen voor saneringen
  • Risicoklasse 1 en asbest in beglazingskit
  • Grenswaarden
  • Lezen van rapporten
  • Controle i.v.m. het doel
  • LAVS
  • NEN 2991 onderzoek
 • Fase: Saneren
  • Werkplan saneerder
  • Containment met apparatuur
  • Innovaties: b.v. Minicontainment
  • Decontaminatie en transitroute
  • Controleren van certificaten
  • Controleren van linten, containers etc.
  • Checken aan de hand van een checklist
 • Bezoek woning waar een sanering nog moet plaatsvinden compleet met containment
 • Uitleg door inventariseerder/docent
 • Fase: Eindcontrole
  • NEN 2990
  • Plaatsen pompen
  • Kleefmonsters nemen
  • Eindcontrole rapporten lezen
  • Vrijgave
 • Bezoek woning i.v.m. een eindcontrole door het Laboratorium planning in overleg.

Werkwijze
Deze training gaat uit van de praktijk: we gebruiken foto’s en monstermateriaal om asbest te leren herkennen. Daarnaast gebruiken we veel praktijkvoorbeelden, zodat de training aansluit bij jouw dagelijkse werk. Na afloop ontvang je een opleidingspas als bewijs van deelname.

Virtual reality
Tijdens de training leer je aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden hoe je asbesthoudend materiaal kunt herkennen. Als aanvulling op de training heeft de opleider een VR-tool ontwikkeld die veel verder gaat dan de plaatjes en 2D video’s in standaardtrainingen. Je gaat in dit onderdeel in een virtuele wereld oefenen in levensechte situaties, vanuit de veiligheid van het klaslokaal. In een woning, kantine of fabriek zoekt je zelf naar asbestverdachte objecten en word je zo klaargestoomd voor het echte werk.