Maak jezelf alle benodigde kennis en vaardigheden voor de onderhoudsopzichter eigen.

Opleidingskosten
€ 2.500,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De opzichter dagelijks en mutatie onderhoud staat in direct contact met de bewoners en moet snel en deskundig kunnen oordelen over de aard en de gevolgen van de reparatieverzoeken en de maatregelen die wel of niet genomen moeten worden bij het muteren van een woning. Naast de benodigde bouwkundige kennis is het van belang het proces dagelijks en mutatie onderhoud goed te kennen, op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgevingen, maar ook bewust te zijn van de kosten. Ook is het prettig als de communicatie met de huurders goed verloopt. In deze training worden al deze onderdelen uitvoerig met de cursisten besproken.

Resultaten
 • Je kent de processen voor het dagelijks en mutatie onderhoud
 • Je kent de voorwaarden voor afhandeling van een reparatieverzoek
 • Je kent de rechten en plichten van verhuurder en huurder bij mutatie
 • Je kent de wettelijke kaders voor het dagelijks en mutatie onderhoud
 • Je kent de juridische regels rond huur en verhuur van woningen
 • Je kent de regelgeving rondom de Zelf Aangebrachte Voorzieningen en Veranderingen
 • Je neemt je eigen verantwoordelijkheid in het communiceren met klanten

Doelgroep
Die corporatie medewerkers die actief zijn met het dagelijks woningonderhoud en/of het muteren van woningen of die medewerkers die binnenkort een dergelijke functie gaan vervullen.

Doel van deze opleiding

Dag 1 en 2, Proces dagelijks onderhoud
 • Proces Dagelijks onderhoud
 • Voorwaarden voor effectief dagelijks onderhoud.
 • Wat is dagelijks onderhoud.
 • Besluit kleine herstellingen.
 • Rechten en plichten huurder en verhuurder.
 • Achterstallig onderhoud.
 • Uitblijven van reparaties.
 • Financiële afhandeling dagelijks onderhoud.
 • Wettelijke kaders dagelijks onderhoud.
 • Burgerlijk Wetboek.
 • Huurwet.
 • Bouwbesluit.
 • Gemeentelijke regelgeving.
 • Normbladen.
Dag 3 en 4, Proces mutatie onderhoud
 • Proces mutatie onderhoud.
 • Onderhoud bij mutatie.
 • Soorten mutatie onderhoud, actief of passief.
 • Rechten en plichten huurder en verhuurder.
 • Besluit kleine herstellingen.
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen en veranderingen.
 • Prijsvorming.
 • Werkzaamheden voor rekening vertrekkende huurder.
 • Financiële afhandeling mutatie onderhoud.
 • Wettelijke kaders mutatie onderhoud.
 • Burgerlijk Wetboek.
 • Huurwet.
 • Bouwbesluit.
 • Gemeentelijke regelgeving.
 • Normbladen.
Dag 5, Huurrecht
 • Indeling Huurrecht, opbouw Burgelijk Wetboek en de Wet.
 • Huurovereenkomst.
 • Rechten en plichten huurder en verhuurder.
 • Hoe om te gaan met gebreken.
 • Medehuur, onderhuur en woningruil.
 • Opbouw huurprijs.
 • Leegstandswet, huisvestingswet.
 • Besluit Beheer Sociale Sector.
Dag 6, ZAV-beleid
 • Wettelijke kaders ZAV
 • Overdraagbaar ZAV.
 • Onderhoud ZAV.
 • Technische voorschriften ZAV.
 • Bouwbesluit/Huurecht ZAV.
 • Eisen waaraan ZAV moet voldoen.
Dag 7, Communicatie
 • Effectief communiceren.
 • Verbale versus non verbale communicatie.
 • Effectief beïnvloeden.
 • Actief en empathisch luisteren.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Omgaan met weerstand.
 • Jouw persoonlijke stijl en die van anderen.
Werkwijze
In een 7-tal dagen zal je door praktijkgerichte trainers worden geïnformeerd over de werkwijze van de afhandeling van reparatieverzoeken en het muteren van woningen. Hierbij worden ook de wet- en regelgeving, de rechten en plichten van de huurder en verhuurder uitvoerig met je besproken.