Behaal met deze training het algemeen erkende certificaat BHV Ploegleider.

Opleidingskosten
€ 500,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Binnen grotere organisaties is voor de coördinatie en aansturing van de BHV-ers een Ploegleider BHV aangesteld. De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. De Arbo-wet verplicht werkgevers om één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening op zich nemen. Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om goede eerste hulp te verlenen.

Doelgroep:
BHV-ers die ploegleider willen worden of leidinggevenden die deze taak ook op zich gaan nemen.

Doel van deze opleiding

Tijdens deze training leg je een theoretische en praktische basis. Er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de taken en vaardigheden van de BHV Ploegleider: leidinggeven aan de BHV-ers, zorg dragen voor het geoefend zijn en blijven van de BHV-ers en het beheren en controleren van de middelen van de BHV ploeg. Na afronding van de training ontvang je het algemeen erkende certificaat BHV Ploegleider.