Vergroot je kennis van financiën en ontdek hoe jouw corporatie ervoor staat.

Opleidingskosten
€ 450,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De financiële positie van corporaties komt steeds meer onder druk te staan. Externe invloeden als politieke maatregelen en vanzelfsprekend de kredietcrisis spelen hierbij een belangrijke rol. Om jouw plannen ook in de toekomst te kunnen realiseren is het van groot belang dat jouw organisatie een goed inzicht heeft in de financiële gevolgen hiervan. Van belang is dat niet alleen het management maar ook de medewerkers meer inzicht krijgen in het financiële reilen en zeilen van de corporatie.

Het kostenbewustzijn binnen jouw organisatie vergroten is heden ten dage geen overbodige luxe. Kortom vragen als: Wat houdt het sturen op kasstromen nu eigenlijk in, wat is een bedrijfswaarde en kan ik hierop sturen, hoe lees ik de balans en hoe staan we er in financieel opzicht nu eigenlijk voor, zijn hierbij van groot belang. Speciaal voor medewerkers die hun financieel inzicht willen vergroten hebben wij de training " Inzicht in financiën voor corporatiemedewerkers” ontwikkeld.

Resultaten

 • je kent de belangrijkste geldstromen
 • Je bent in staat om jouw eigen jaarverslag te lezen
 • Je weet hoe jouw organisatie er in financieel opzicht voor staat
 • Je kunt kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, interne financiering zelfstandig berekenen
 • Je kunt financiële rapportages beter beoordelen

Extra bijzonderheden
Van tevoren vragen wij je om alvast een recente jaarrekening op te vragen bij je eigen organisatie en deze mee te nemen naar de training.

Doel van deze opleiding

 • Vormen van verslaglegging
 • Sturen op kasstromen
 • Lezen balans en interpreteren van balansposten
 • Balanswaardering en waarderingsgrondslagen
 • Lezen van de winst- en verliesrekening
 • Hoe wordt de beleidswaarde bepaald en wat kan ik er mee?
 • Hoe wordt de rijkdom van de corporatie in kaart gebracht?
 • Begroten en meerjarenbegroting