De taken en werkzaamheden van de financiële afdelingen veranderen. Wat betekent dat voor jou?

Opleidingskosten
€ 975,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Door veranderende wet- en regelgeving enerzijds en technologische ontwikkelingen anderzijds verandert het speelveld van de financiële afdeling in hoog tempo. Activiteiten veranderen, eisen worden opgeschroefd. Van generalist naar specialist of andersom. Wat betekent dat voor jouw rol en positie? Deze en nog meer ontwikkelingen worden besproken en toegelicht.

Resultaat

 • Je hebt een breder inzicht van de taken en veranderingen die van toepassing zijn op jouw werkveld.
 • Je bent ook inzetbaar op andere werkterreinen.
 • Je hebt inzicht in de financiële situatie van jouw corporatie (hoe komen een jaarrekening en begroting tot stand en welke bijdrage lever jij hieraan?)

Doelgroep
Medewerkers van de financiële afdeling van wie de taken nu of in de toekomst worden uitgebreid.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen jaarrekening en meerjarenbegroting mee!

LET OP: de prijs van dezetraining gaat per 01-01-2020 met € 20,-omhoog. Meld je je aan voor een trainingin 2020? Dan betaal je de nieuwe prijs.

Doel van deze opleiding

 • Onderkennen van kasstromen
 • Administratieve processen
 • Taken financiële afdelingen en wat verandert er?
 • Tot stand komen van de jaarrekening
 • Kostenbeheersing en budgetbewaking
 • Projectadministratie
 • Interne controle
 • Begroten en begrotingsbewaking
 • Risicomanagement
 • Actuele ontwikkelingen en hun gevolgen voor de administratie

Werkwijze
Inhoudelijk wordt ingegaan op de werkzaamheden van de financiële afdeling en welke veranderingen hier plaatsvinden. Er wordt ingegaan op de eigen situatie waarin met collega's van andere corporaties ervaringen kunnen worden gedeeld. Tevens wordt op basis van opdrachten de theorie met de praktijk in verbinding gebracht.