Ga resultaatgericht aan het werk en leer werken met budgetten.

Opleidingskosten
€ 525,-

Omschrijving

Of de opgaaf van de corporatie financieel haalbaar is of niet zullen we goed inzichtelijk moeten maken. Financiën staan onder druk door onder andere de verhuurdersheffing en veranderende wet- & regelgeving. Kortom; financiële sturing en inzicht is voor corporaties van groot belang. Toezichthouders vragen eveneens om dit inzicht. Zorg dat je meer gevoel krijgt bij de financiële gevolgen van het beleid van jouw corporatie. Welke bijdrage lever jij hieraan?

Resultaat:
Na deze training:

 • heb je de financiële toekomst van jouw corporatie in beeld
 • ken je het verschil tussen begroten en budgetteren
 • weet je hoe een begroting en budget tot stand komen
 • weet je welke invloed jij hierop hebt

Doelgroep:
De training richt zich op managers, leden van het managementteam. Ook geschikt voor medewerkers die meer resultaatgericht willen werken en meer inzicht willen hebben in financiële sturing en verantwoording, en/of een rol spelen bij het tot stand komen hiervan.

Werkwijze:
In deze training worden praktische tips gegeven aan de deelnemers, om te komen tot een optimale bijdrage aan de begroting. Op interactieve wijze gaan we in discussie over jouw rol en bijdrage aan het tot stand komen van de begroting. Jouw eigen begroting staat hierin centraal, en je krijgt antwoord op de vraag welke bijdrage de begroting kan leveren bij resultaatgericht werken. Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door cursisten en docent.

Doel van deze opleiding

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verschil begroten en budgetteren
 • Waarom budgetteren?
 • Doel en nut budgetteren
 • Hoe wordt het budget opgebouwd
 • Welke bijdrage lever jij hieraan
 • Sturen en verantwoording op basis van budgetteren
 • Onderscheid in kostensoorten
 • Welke zijn wel en niet beïnvloedbaar
 • Gevoeligheid analyse en parameters

Extra bijzonderheden:

Neem naar deze training een eigen jaarrekening en meerjarenbegroting mee!