Ga dieper in op de financiële ontwikkelingen binnen de sociale huursector.

Opleidingskosten
€ 975,-

Omschrijving

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent datnu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat je een financiëletraining hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol je financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoegaat jouw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor jou?
Om je kennis weer op te frissen organiseren we speciaalvoor jou een follow-up die aansluit bij reeds eerder gevolgdefinanciële trainingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele interessante gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen,waar jij behoefte aan hebt. Na afloop ben je weer helemaal up-to-date voor watbetreft jouw financiële kennis.

Doel van deze opleiding

Programma:
• actualiteiten en wat zijn de gevolgen voor mij en mijn corporatie
• toekomst van de sociale huursector
• WSW: sturen en faciliteren op kasstromen
• AW: toezicht en beoordelen
• fiscaliteiten en de gevolgen voor uw corporatie
• vermogensbeheer en treasury

Resultaten:
Na afloop heb je:
• inzicht in de actualiteiten en financiële gevolgen hiervan voor jouw corporatie
• inzicht in de financierbaarheid van jouw bedrijfsvoering
• inzicht in beleidsmatige en strategische ontwikkelingen voor jouw corporatie