Ga dieper in op de financiële ontwikkelingen binnen de sociale huursector.

Opleidingskosten
€ 975,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent datnu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat je een financiëletraining hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol je financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoegaat jouw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor jou?
Om je kennis weer op te frissen organiseren we speciaalvoor jou een follow-up die aansluit bij reeds eerder gevolgdefinanciële trainingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele interessante gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen,waar jij behoefte aan hebt. Na afloop ben je weer helemaal up-to-date voor watbetreft jouw financiële kennis.

Resultaten

  • Inzicht in de actualiteiten en financiele gevolgen hiervan voor jouw corporatie
  • Inzicht in de financierbaarheid van jouw bedrijfsvoering
  • Inzicht in beleidsmatige en strategische ontwikkelingen voor jouw corporatie

Doelgroep
De training is gericht op directie en management van woningcorporaties.

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE-studiepunten.

Doel van deze opleiding

  • Actualiteiten en wat zijn de gevolgen voor mij en mijn corporatie
  • Toekomst van de sociale huursector
  • WSW: Sturen en faciliteren op kasstromen
  • AW: Toezicht en beoordelen
  • Fiscaliteiten en de gevolgen voor uw corporatie
  • Vermogensbeheer en treasury

Gastsprekers

Dirk Jan Verdoorn, Trainer en eigenaar van Verdoorn bedrijfstrainers, zal op13 november spreken over het onderwerp verandermanagement.

Dirk Jan Verdoorn, neemt u mee in de drijfverenen gedrag bij veranderingsmanagement. Gebruikmaken van drijfveren en gedrag bij verandermanagement. Wat zijn uw eigen drijfveren en sterktes in gedrag en hoe zet udie in bij verandermanagement. Succesvolle verandering door het beste uit de ander te halen. Hoe bereikt ude verandering die uwilt bereiken?

Richard Wamelink, Directeur-eigenaar Thésor,zal op14 november spreken over het onderwerp Treasury.

Bij treasury denken we vaak aan leningen, derivaten,renterisico, borgingsplafond, derivaten enz. Maar de treasuryfunctie vanwoningcorporaties gaat veel verder.

Treasury gaat niet alleen over de externe financiering, maar ookover de interne financiering. Juist de mix tussen deze twee maakt het mogelijkom uw woningen blijvend sociaal te kunnen verhuren. Deze interne financieringis absolute noodzaak om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor uworganisatie. Maar wat is interne financiering dan en in welke verhouding zoudeze zich tot externe financiering moeten staan? Hoe verhoudt interne enexterne financiering zich tot de rentabiliteit van een project? En als erexterne financiering wordt afgesloten, hoe lang dient deze dan idealiter telopen. Wanneer zou deze moeten worden terugbetaald. Zetten we de operationelekasstroom hiervoor in, of dient deze voor de investeringen?Hoe zorgt uervoor dat de uw leningenportefeuille voldoende flexibel is om in te spelen opveranderende omstandigheden. En hoe meet u of uw leningenportefeuille voldoendeflexibel is en hoe verhoudt zich deze flexibiliteit tot een acceptabelrenterisico? Hoe bepaal je de renterisiconorm voor je eigen woningcorporatie?Wat is ook hier weer de verbinding met de operationele kasstroom cq de internefinanciering?

Op al deze vragen zal Richard tijdens deze training een antwoordgeven.