Ga dieper in op de financiële ontwikkelingen binnen de sociale huursector.

Opleidingskosten
€ 975,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent dat nu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat je een financiële training hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol je financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoe gaat jouw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor jou?

Om je kennis weer op te frissen organiseren we speciaal voor jou en follow-up die aansluit bij reeds eerder gevolgde financiële trainingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele interessante gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen, waar jij behoefte aan hebt. Na afloop ben je weer helemaal up-to-date voor wat betreft jouw financiële kennis.

Resultaten

  • Inzicht in de actualiteiten en financiële gevolgen hiervan voor jouw corporatie
  • Inzicht in de financierbaarheid van jouw bedrijfsvoering
  • Inzicht in beleidsmatige en strategische ontwikkelingen voor jouw corporatie

Doelgroep
De training is gericht op directie en management van woningcorporaties.

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE-studiepunten.

Doel van deze opleiding

  • Actualiteiten en wat zijn de gevolgen voor mij en mijn corporatie
  • Toekomst van de sociale huursector
  • WSW: Sturen en faciliteren op kasstromen
  • AW: Toezicht en beoordelen
  • Fiscaliteiten en de gevolgen voor uw corporatie
  • Vermogensbeheer en treasury

Gastsprekers

Dirk Jan Verdoorn, Trainer en eigenaar van Verdoorn bedrijfstrainers, zal op 13 november spreken over het onderwerp verandermanagement.

Dirk Jan Verdoorn, neemt u mee in de drijfveren en gedrag bij veranderingsmanagement. Gebruikmaken van drijfveren en gedrag bij verandermanagement. Wat zijn uw eigen drijfveren en sterktes in gedrag en hoe zet u die in bij verandermanagement. Succesvolle verandering door het beste uit de ander te halen. Hoe bereikt u de verandering die u wilt bereiken?

Richard Wamelink, Directeur-eigenaar Thésor, zal op 14 november spreken over het onderwerp Treasury.

Bij Treasury denken we vaak aan leningen, derivaten, renterisico, borgingsplafond enz. Maar de treasuryfunctie van woningcorporaties gaat veel verder.

Treasury gaat niet alleen over de externe financiering, maar ook over de interne financiering. Juist de mix tussen deze twee maakt het mogelijk om uw woningen blijvend sociaal te kunnen verhuren. Deze interne financiering is absolute noodzaak om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor uw organisatie. Maar wat is interne financiering dan en in welke verhouding zou deze zich tot externe financiering moeten staan? Hoe verhoudt interne en externe financiering zich tot de rentabiliteit van een project? En als er externe financiering wordt afgesloten, hoe lang dient deze dan idealiter te lopen. Wanneer zou deze moeten worden terugbetaald. Zetten we de operationele kasstroom hiervoor in, of dient deze voor de investeringen? Hoe zorgt u ervoor dat uw leningenportefeuille voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende omstandigheden. En hoe meet u of uw leningenportefeuille voldoende flexibel is en hoe verhoudt zich deze flexibiliteit tot een acceptabel renterisico? Hoe bepaal je de renterisiconorm voor je eigen woningcorporatie? Wat is ook hier weer de verbinding met de operationele kasstroom c.q. de interne financiering?

Op al deze vragen zal Richard tijdens deze training een antwoord geven.