Ga dieper in op de financiële ontwikkelingen binnen de sociale huursector.

Opleidingskosten
€ 995,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent dat nu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat je een financiële training hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol je financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoe gaat jouw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor jou?

Om je kennis weer op te frissen organiseren we speciaal voor jou en follow-up die aansluit bij reeds eerder gevolgde financiële trainingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele interessante gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen, waar jij behoefte aan hebt. Na afloop ben je weer helemaal up-to-date voor wat betreft jouw financiële kennis.

Resultaten

  • Inzicht in de actualiteiten en financiële gevolgen hiervan voor jouw corporatie
  • Inzicht in de financierbaarheid van jouw bedrijfsvoering
  • Inzicht in beleidsmatige en strategische ontwikkelingen voor jouw corporatie

Doelgroep
De training is gericht op directie en management van woningcorporaties.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen jaarverslag en meerjarenbegroting mee!

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE-studiepunten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

Doel van deze opleiding

  • Actualiteiten en wat zijn de gevolgen voor mij en mijn corporatie
  • Toekomst van de sociale huursector
  • WSW: Sturen en faciliteren op kasstromen
  • AW: Toezicht en beoordelen
  • Fiscaliteiten en de gevolgen voor uw corporatie
  • Vermogensbeheer en treasury