Hoe kan ik als middenkaderfunctionaris RGS in mijn dagelijkse werkzaamheden implementeren en toepassen?

Opleidingskosten
€ 1.775,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.

Doelgroep
 • Asset managers
 • Projectmanagers en leiders
 • Calculatoren
 • Werkvoorbereiders
 • Adviseurs kwaliteit
 • Middenkaderfunctionarissen
 • Opdrachtgevers en -nemers
Wij adviseren je dringend jouw opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderling begrip ontstaat.

Doel van deze opleiding

Module 1: Basis RGS (twee dagdelen)

 • Achtergrond en aanleiding RGS
 • Voorbereidingsplanning en algemene kosten
 • RGS procesmodel
 • Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten

Module 2: Vastgoedmanagement*

Module 3: specificeren (twee dagdelen)

 • Van portefeuillebeleid naar complex strategie
 • Kwaliteit uitgangspunten
 • Prestatie indicatoren
 • Inspectie opname
 • Scenario’s activiteiten

Module 4: Inspecties, scenario’s en netto contante waarde (NCW) (één dagdeel)

 • Inspecties
 • Scenario’s
 • Netto contante waarde berekenen

Module 5: Optimaliseren opdracht en voorbereiding (één dagdeel)

 • Optimaliseren
 • Opdrachtverstrekking
 • Voorbereiding
 • Borging Kwaliteit in Balans (KIB)-kwaliteitsplan.

Module 6: Ketensamenwerking, inkoop en kwaliteitsbeheersing.

 • Keten samenwerking en Keurmerk Vastgoedonderhoud (VGO)
 • Inkoop strategieën
 • Overeenkomsten
 • Kwaliteitsmanagement
 • Faalkosten beheersing
 • Risicomanagement
 • Leren en inrichten Plan Do Check Act (PDCA)-cycli
 • Evalueren en Borgen
 • Mededinging

*Module 2 is gericht op totaal onderhoud en mensen die de vastgoedeigenaar gaan adviseren. Deze module zal als aanvulling apart aangeboden worden via de RGS verdieping Vastgoedmanager.

Werkwijze
Deze training vormt de basis voor het succesvol toepassen van de RGS methodiek binnen jouw organisatie. Na deze training ken je de procesfasen van RGS en kun je deze toepassen binnen jouw organisatie. Je leert over het “waarom”; de achtergronden, je leert het “hoe”; methodiek en instrumenten en je leert over het “wat”; toepassingen en resultaten, om zo optimaal mogelijk van dit sterke proces model gebruik te kunnen maken.